Tema

Folk i religiösa länder mer positiva till vaccin

Ju mer religiöst ett samhälle är desto större förtroende har befolkningen till vacciner, visar en studie av 147 länder. En förklaring till varför vaccinmotståndet varierar så kraftigt mellan länder, menar forskarna.

– Det verkar som att förtroendet för vacciner är förknippat med graden av religiositet i samhället Man kan ta Sverige som exempel. I internationell jämförelse har Sverige låg religiositet och i enkätundersökningar är det också en relativt låg andel av svenskarna som håller med om att vacciner är säkra, säger Kimmo Eriksson professor i matematik som gjort studien tillsammans med Irina Vartanova, fil. dr. i psykologi, båda forskare vid Institutet för framtidsstudier.

Sambandet kvarstår även då forskarna tar hänsyn ländernas utbildningsnivå, ekonomiska utveckling och folkhälsa.

– Vår hypotes är att religiositet spelar roll eftersom traditionell religiös lära inte går ihop med de spirituella element som ofta finns i bakgrunden i vaccinmotståndsrörelser. Men den underliggande mekanismen behöver studeras vidare, säger Kimmo Eriksson.

Vetenskaplig artikel:

Vaccine confidence is higher in more religious countries.(Kimmo Eriksson, Irina Vartanova)Human Vaccines & Immunotherapeutics.

Kontakt:

Kimmo Eriksson, professor i matematik vid Institutet för framtidsstudier, kimmo.eriksson@iffs.se

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Folk i religiösa länder mer positiva till vaccin

 lästid ~ 1 min