Barn vaccineras
Artikel från Uppsala universitet

Vaccin mot HPV ger ett effektivt skydd mot livmoderhalscancer – men många väljer bort sprutan. En förklaring är olika former av vaccinskepsis. Det här innebär en stor utmaning för skolsköterskor, visar en studie.

Infektioner från humant papillomvirus, HPV, orsakar fem procent av världens alla cancerfall årligen. Men om tillräckligt många barn vaccineras mot HPV innan de blivit sexuellt aktiva skulle livmoderhalscancer kunna utrotas.

Idag erbjuds alla femteklassare HPV-vaccination, men betydligt färre barn vaccineras mot denna virusinfektion jämfört med andra sjukdomar som ingår i barnvaccinationsprogrammet.

Vaccinskeptiska föräldrar

I Sverige har skolsköterskorna en nyckelroll vid HPV-vaccinationer. Forskare har därför intervjuat 35 skolsköterskor i nio olika kommuner för att fånga upp vilka utmaningar de möter i samband med sin uppgift.

Studien visar att sjuksköterskornas huvudproblem är de många olika orsakerna till vaccintveksamhet. Särskilt utmanande är kommunikation med föräldrar som antingen är skeptiska till vacciner över huvud taget, eller som tvekar på grund av moraliska eller religiösa värderingar eftersom det handlar om en sexuellt överförbar sjukdom.

Otydliga gränser

Skolsköterskorna i studien är även osäkra var gränsen går för deras professionella ansvar. De beskriver att arbetet med att följa upp tveksamhet till vaccinationen till stor del är beroende av egna initiativ. I praktiken kan det leda till att man undviker att ta kontakt med tveksamma föräldrar för att inte vara påträngande.

Skolsköterskorna anser också att stöd och riktlinjer saknas, inte minst när det gäller hur de bäst stödjer barnets rätt att delta i vaccinationsbeslutet*.

* Enligt barnkonventionen, som är lag i Sverige, har barn rätt att delta i beslut som gäller deras framtida hälsa.

Tydligare stöd och utbildning behövs

Andra problem är hur skolsköterskorna ska hjälpa barn med spruträdsla och hur de stöttar barn som på grund av föräldrarnas motstånd inte vaccinerats. Att skapa en trygg miljö för det enskilda barnet i samband med vaccination anses extra viktigt.

– Vår studie bekräftar bilden av att skolsköterskornas insatser är avgörande för att det skolbaserade vaccinationsprogrammet mot HPV ska vara framgångsrikt. Vi ser att skolsköterskor, särskilt de som är nya i sin roll skulle ha nytta av tydligare stöd, riktlinjer och utbildning i arbetet med att bemöta vaccintveksamma föräldrar, säger Ida Enskär, sjuksköterska och forskare vid Uppsala universitet.

Komplext att bemöta vaccinskepsis

Forskarna konstaterar att bemötandet av vaccintveksamhet ofta är ett komplext och långsiktigt arbete, och att det därför är viktigt att stärka elevhälsan och stödja skolsköterskornas arbete.

Forskarna framhåller också att det utifrån barnens och föräldrarnas perspektiv är viktigt att vården som erbjuds är jämlik. Det inkluderar rätt till evidensbaserad och transparent information om vacciner oavsett var i Sverige man bor.

Studie:

Barriers in the School-Based Pan-Gender HPV Vaccination Program in Sweden: Healthcare Providers’ Perspective, Vaccines, Vaccines.

Kontakt:

Ida Enskär, doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, ida.enskar@kbh.uu.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera