Person i vit mössa och munskydd står i halvprofil till höger, håller upp en spruta med handskbeklädd hand.
Artikel från Umeå universitet

Gamla människor med ovanligt låga nivåer av antikroppar mot covid 19-viruset löper extra stor risk att dö om de får infektionen. Dessa personer har redan vaccinerats flera gånger men kan behöva en extra vaccinboost för att minska risken för dödsfall, enligt forskare.

I en studie vid Umeå universitet har forskare har följt människor på särskilda boenden på olika platser i Sverige och bland annat tagit blodprov var tredje månad. De har också följt personerna ifråga om insjuknande och dödsfall. Medelåldern på särskilda boenden för äldre är 86 år.

Tredje dosen gav 96-faldigt mer antikroppar

Provtagningen inleddes hösten 2021. I oktober 2021 hade alla boende i studien fått den tredje covid-vaccindosen. Forskarna kunde då se en 96-faldig ökning av mängden antikroppar i blodet, jämfört med antikroppsnivåerna före den tredje dosen.

Den fjärde dosen i mars 2022 gav bara en fyrfaldig ökning av antikropparna. Att ökningen blev förhållandevis mindre kan förklaras med att nivån då redan var hög.

Vaccin verksamt oavsett ålder

Forskarna kunde också konstatera att mängden antikroppar i stort sett var likadan för personer över respektive under 65 år.

Det talar, menar forskarna, för att de mRNA-vacciner som gavs i dos tre och fyra fungerade lika bra för äldre som för yngre.

Forskarna gick vidare med studier på en mindre grupp av hur vaccination skyddar mot de olika omikron-varianterna av covid-19. Med kompletterande blodprover analyserades antikropparnas förmåga att oskadliggöra virusvarianterna. Det gick då att se att antikropparna inte skyddade mot insjuknande i sig. Däremot minskade antikropparna kraftigt risken att dö i sjukdomen.

Få antikroppar, högre risk att dö

När forskarna gjorda statistiska analyser på provresultat från alla äldre personer som deltagit i studien såg de att personerna med de tio procent lägsta nivåerna av antikroppar i blodet hade tre till fyra gånger så hög sannolikhet att avlida inom 30 dagar efter att ha diagnosticerats med covid 19-viruset.

Den lägre nivån av antikroppar hos vissa äldre hänger troligen samman med att det kan finnas individuella skillnader i hur immunförsvaret reagerar på vaccin.

“Absolut möjligt” att boosta vissa

Äldre personer med särskilt låga antikroppsnivåer skulle kunna gagnas av att vaccineras ytterligare gånger, tror forskarna. Går det då i praktiken att undersöka vilka som skulle kunna vara aktuella för extra vaccindoser? Ja, säger Linnea Vikström, doktorand vid Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet.

– Vi ser att har man låga nivåer löper man en större risk att dö. Då skulle man kunna försöka boosta just de personerna med fler vaccindoser. Hur man skulle göra det rent praktiskt vore upp till myndigheterna, men det är ju absolut möjligt för oss i praktiken att analysera äldres antikroppnivåer. Det kommer vi också att fortsätta att göra under hela 2023, i vår studie.

Resultaten kommer förhoppningsvis också att föra forskningen framåt, enligt forskarna.

– Studien kan hjälpa oss och andra forskare att förstå hur de olika varianterna av viruset tar sig förbi immunförsvaret bland de äldsta och hur vaccinet behöver utvecklas för att skydda mot allvarlig sjukdom och död, säger Linnea Vikström.

Text: Umeå universitet samt forskning.se

Kontakt:

Linnea Vikström, doktorand vid Institutionen för klinisk mikrobiologi
linnea.vikstrom@umu.se

Vetenskaplig artikel:

Vaccine-induced correlate of protection against fatal COVID-19 in older and frail adults during waves of neutralization-resistant variants of concern: an observational study, The Lancet Regional Health – Europe.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera