Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

För vissa individer tar oron för covid-19 över vardagen, och kan få långsiktiga konsekvenser för hälsan. En grupp forskare vid Karolinska institutet har utvecklat ett digitalt kbt-program som tydligt minskar deltagarnas ohälsosamma oro. Självhjälpsprogrammet används under tre veckor utan någon kontakt med terapeut, och är nu tillgängligt för alla invånare i Region Stockholm via 1177 Vårdguiden.

Ett stort antal människor i Sverige och världen har på kort tid smittats av sjukdomen covid-19. Under samma tid har samhället genomgått stora förändringar för att begränsa smittspridningen. Det är helt normalt att uppleva oro i en tid som den här, och för de allra flesta behövs inga vårdinsatser.

Men hos vissa utvecklas oron till ohjälpsam oro, det vill säga oro som tar över vardagen på ett negativt sätt. Personen kan känna oro hela dagarna och få sömn- och koncentrationssvårigheter. Över tid kan det föra med sig depressiva besvär, problem med ångest, eller förhöjd användning av alkohol och droger.

Hantera oro vid covid-19

I våras började en forskargrupp vid Karolinska institutet, med tidigare erfarenhet av att behandla orosrelaterade problem, utveckla ett digitalt självhjälpsprogram baserat på kbt, kognitiv beteendeterapi, som syftar till att minska ohälsosam oro kopplad till covid-19.

– Det digitala självhjälpsprogrammet ”Hantera oro vid covid-19” genomförs på tre veckor och sköts helt av användaren utan någon kontakt med terapeut. Syftet med onlinelösningen var i första hand att få till en skalbar och lättillgänglig lösning som inte tar terapeutresurser i anspråk från sjukvården, säger Tove Wahlund, psykolog och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och studiens försteförfattare.

Tillgängligt via 1177 Vårdguiden

Under våren och sommaren har ”Hantera oro vid covid-19” utvärderats genom att 670 deltagare slumpvis fått börja direkt med KBT-programmet, eller vänta i tre veckor. Därefter jämfördes grupperna.

Resultaten visade att behandlingen minskade deltagarnas ohjälpsamma oro med cirka 40 procent. Mätningen gjordes med ett självskattat formulär när programmet avslutades efter tre veckor. Under samma tid skattade kontrollgruppen att deras covid-19-oro minskat med 17 procent.

– Deltagarna som genomgick programmet fick också signifikant förbättrad daglig funktion på arbetet och i hemmet samt mindre sömnbesvär och lägre grad av depressiva symptom, säger Erik Andersson, docent och psykolog vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, och studiens sisteförfattare.

Idag finns självhjälpsprogrammet tillgängligt för alla invånare i Region Stockholm via 1177 Vårdguiden. Programmet har också börjat spridas till andra regioner i landet.

Känner du oro i samband med covid-19?

Självhjälpsprogrammet Hantera oro vid covid-19 finns att få via 1122 Vårdguiden. För invånare som upplever oro i samband med covid-19 finns ett kostnadsfritt självhjälpsprogram, Hantera oro vid covid-19. Det vänder sig till den som vill lära sig hantera oron på egen hand. Utveckling och vetenskaplig utvärdering av programmet är gjort av psykologer på Karolinska Institutet.

Vetenskaplig artikel:

Brief online-delivered cognitive-behavioural therapy for dysfunctional worry related to the covid-19 pandemic: A randomised trial

Kontakt:

Erik Andersson, docent och psykolog, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, erik.m.andersson@ki.se
Tove Wahlund, forskare och psykolog, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, tove.wahlund@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera