Emily O'Connor i laboratoriet. Foto: Aron Hejdström
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskare har konstaterat ett samband mellan olika fågelarters immunförsvar och de skilda klimatförhållanden där de lever. Forskarna vid Lunds universitet drar slutsatsen att när klimatet förändras kommer vissa djur att utsättas för sjukdomar som de inte kan hantera.

I studien visar forskarlaget att evolutionen under miljontals år har skräddarsytt immunförsvaret hos många fågelarter. Allt för att deras immunförsvar ska kunna hantera sjukdomar i just den miljö och det klimat där de lever.

Snabba klimatförändringar ökar risken för att rasera de finkalibrerade immunförsvaren, och inte bara hos fåglar. Emily O’Connor, en av biologerna bakom studien, menar att resultaten delvis går att generalisera eftersom immunförsvarsgenerna som de har undersökt är gemensamma för alla ryggradsdjur.

Trastsångare, en av 37 arter som forskarna har studerat. Foto: William Velmala

– Evolutionen kan inte ”springa ikapp” med klimatförändringarna. Det är stor risk att många djur helt enkelt inte klarar av att hantera den större mängd sjukdomar som de kommer att utsättas för när det blir mer nederbörd och varmare, säger hon.

När klimatet förändras och bland annat norra Europa blir fuktigare och varmare kommer sjukdomar som tidigare inte funnits i tempererade klimattyper att komma hit. Något som vissa djur sannolikt inte kan försvara sig fullt ut mot.

Emily O’Connor och hennes kollegor har studerat 37 olika fågelarter som lever i olika klimatområden. De har undersökt hur många immunförsvarsgener respektive art har, det vill säga hur effektivt immunförsvaret hos var och en av arterna bör kunna hantera sjukdomar. De har också tagit reda på temperatur och nederbörd för de olika områdena åren 1901 till 2017.

Smalare immunförsvar

På så vis har de kunnat visa att antalet varianter av immunförsvarsgener en art har hänger samman med i vilket klimat den lever. Arter som lever hela sina liv i tropiska, nederbördsrika områden och inte flyttar har flest immunförsvarsgener. Ju fler immunförsvarsgener desto fler sjukdomar kan fåglarnas immunförsvar hantera, enligt forskarna.

Flyttfåglar som övervintrar i tropikerna och häckar i tempererade klimatområden har ”smalare” immunförsvar som liknar det hos europeiska stannfåglar. Forskarna förklarar det med att flyttfåglarna inte behöver ha ett lika brett immunförsvar som stannfåglar i tropikerna eftersom de kan undkomma sjukdomar genom att flytta.

Vetenskaplig artikel:

Wetter climates select for higher immune gene diversity in resident, but not migratory, songbirds.  Proceedings of the Royal Society B.

Kontakt:

Emily O’Connor, forskare (engelska, emily.oconnor@biol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera