Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Antidepressiv medicin ökar inte risken för fall och höftfrakturer hos äldre personer, utan det är istället den bakomliggande depressionen och övriga sjukdomar som ökar fallrisken. Det visar forskning vid Umeå universitet som går på tvärs med vad som tidigare har antagits inom vården.

– Resultaten talar för att det inte finns någon anledning att tveka att sätta in antidepressiv medicin till äldre med hänsyn till fallrisken. Om den antidepressiva behandlingen är effektiv skulle risken för fallolyckor tvärtom kunna minska, säger Jon Brännström, doktorand vid Umeå universitet.

Idag varnar Socialstyrelsen och Läkemedelsverket för att skriva ut antidepressiva läkemedel till äldre med fallrisk. Skälet är att man i tidigare studier har sett samband mellan antidepressiv medicin och fallolyckor med frakturer. De studierna har dock inte gjort skillnad på vad som är orsak och vad som är verkan.

I en studie vid Umeå har forskarna följt ut alla svenskar över 65 år som hämtade ut antidepressiva läkemedel mellan år 2006 och 2011. Det jämfördes sedan med personer i motsvarande ålder som inte använde antidepressiva läkemedel under perioden.

Depressionen ökar fallrisken
Forskarna fann att de som senare fick antidepressiva läkemedel råkade ut för mer än dubbelt så många höftfrakturer redan innan de hade påbörjat den antidepressiva behandlingen. Flest höftfrakturer inträffade två till fyra veckor innan personerna började ta antidepressiv medicin. Sambandet var likadant i alla åldersgrupper oavsett kön och för alla typer av antidepressiva läkemedel. Det kunde alltså omöjligt vara den antidepressiva medicinen som orsakade ökningen av fallolyckorna.

– Orsaken kan vara både att personer som får antidepressiv medicin har flera andra bakomliggande sjukdomar och att depression i sig ökar risken för fallolyckor. Även om detta är en observationsstudie som inte visar direkta orsakssamband, antyder resultaten att det inte är befogat att låta äldre gå med obehandlad depression av rädsla för frakturer, säger Jon Brännström.

Studien:
Association Between Antidepressant Drug Use and Hip Fracture in Older People Before and After Treatment Initiation, JAMA Psychiatry.

Kontakt:
Jon Brännström, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering/Geriatrik, jon.brannstrom@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera