Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

KBT via internet, i kombination med att leka tandläkare hemma, är ett effektivt sätt att bota barns tandläkarskräck. Ett år efter behandling hade hälften av barnen helt blivit av med sin tandvårdsfobi.

Tandvårdsrädsla börjar ofta i barndomen eller i tonåren och kan utvecklas till en fobi med starka negativa känslor och tankar mot att gå till tandläkaren. Konsekvensen blir ofta bristande tandhälsa, obehandlad karies eller andra problem med tänderna.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en effektiv behandling för olika typer av specifika fobier. Men organisatoriska, ekonomiska och geografiska hinder gör att sådan behandling inte blir av för barn och ungdomar med tandvårdsfobi . Forskare vid Karolinska institutet har därför utvecklat en internetbaserad KBT-behandling, som de har testat i en öppen, okontrollerad studie på 18 patienter mellan 8 och 15 år.

Fick veckovis vägledning
Genom en internet-plattform fick deltagarna i studien veckovis online-vägledning från en psykolog via ett chattsystem. Behandlingen pågick under 12 veckor och innehöll även textstycken, animationer och tandvårdsrelaterade videoklipp. Till behandlingen tillkom också ett träningspaket med tandläkarspegel, sond, lokalbedövning och kanyl som skickades hem till barnet och föräldrarna tillsammans med detaljerade instruktioner om övningar. Genom behandling och guidning från psykologen kunde de hembaserade övningarna kopplas till verkliga exponeringar och inskolningsbesök på tandkliniker runtom i Sverige.

Resultatet visar en statistiskt och kliniskt signifikant ökning av barnens förmåga att genomföra tandbehandling, men också minskad rädsla, färre negativa tankar och ökad självtillit i tandvården. Vid en uppföljning ett år efter behandlingen hade 53 procent av barnen helt blivit av med sin tandvårdsfobi.

Förvånade över effekten
– Även om vi förväntade oss positiva effekter av behandlingen var det förvånansvärt att se omfattningen av förbättringarna och den starka behandlingseffekten hos patienterna utan att de hade ett enda fysiskt möte med psykologen, säger Shervin Shahnavaz, forskare vid institutionen för odontologi på Karolinska Institutet som har utvecklat behandlingen.

Forskarna hoppas nu kunna upprepa resultaten i en pågående randomiserad och kontrollerad studie.

– Internetbaserad KBT för tandvårdsfobi hos barn och tonåringar kan bli en görbar och effektiv behandlingsform med potential att öka tillgängligheten för effektiv behandling, säger Shervin Shahnavaz.

Studien är ett resultat av samarbete med enheten för internetpsykiatri vid Stockholms läns landsting. Forskningen har finansierats av Styrgruppen för odontologisk forskning (SOF) och Majblommans riksförbund.

Publikation:
Shahnavaz S, Hedman-Lagerlöf E, Hasselblad T, Reuterskiöld L, Kaldo V, Dahllöf G. ”Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Children and Adolescents With Dental Anxiety: Open Trial”. J Med Internet Res 2018;20(1):e12, online 22 januari 2018, doi:10.2196/jmir.7803

Kontakt:
Shervin Shahnavaz, forskare, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, shervin.shahnavaz@ki.se, 072-250 40 64

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera