Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juni 2015

Träning hos sjukgymnast hjälper vid depression

Träning har en positiv inverkan på depression. Forskare vid Sahlgrenska akademin har utvärderat träning som ett komplement till medicinering. – Våra resultat visar att träning kan användas inom primärvården i rehabilitering vid depression, säger doktoranden Louise Danielsson.

Utvärderingen är gjord i samarbete med FoU primärvård, Västra Götalandsregionen. I studien delades 62 personer med diagnostiserad depression upp i tre grupper, där två deltog i två olika typer av träning hos sjukgymnast två gånger i veckan under 10 veckor medan den tredje, kontrollgruppen, inte deltog i systematisk träning. Samtliga fick under studien antidepressiva mediciner.

Träningen i studien utgick från ett personcentrerat förhållningssätt, där övningarna anpassades till deltagarens behov, förväntningar och tidigare erfarenheter.

Försöken visade att personer som deltog i träning riktad mot att öka konditionen tydligt förbättrade sin psykiska hälsa jämfört med kontrollgruppen. Även deltagare som tränades i basal kroppskännedom minskade sina depressiva symtom, om än inte lika påtagligt.

– I vår uppföljande intervjustudie berättade deltagare om hur de kände sig levande igen och blivit mera aktiva. En kvinna uttryckte detta som att träningen ”kickstartar min kropp och hjälper mig att få kraft att kravla mig ur den här kokongen som jag är i”, säger doktoranden Louise Danielsson.

Viktig med stöd från sjukgymnast
Studierna visar att deltagarna som tränade upplevde att de orkade mer hemma och tog mer sociala kontakter. Men det är inte enkelt att börja träna. Deltagarna beskrev att depressionen skapar ett motstånd inför att ta sig iväg hemifrån och gör det svårt att orka vara fysisk aktiv. Flera deltagare betonade därför vikten av att få stöd av sjukgymnasten, och att träningen tillsammans med andra deltagare utgjorde ett meningsfullt sammanhang.

Avhandlingens resultat stödjer tidigare forskning om antidepressiva effekter av träning och belyser betydelsen av träningens utformning och sammanhang, samt möjlighet till professionellt stöd.

– Våra resultat visar att träning kan användas inom primärvården i rehabilitering vid depression, säger Louise Danielsson.

Fakta
Avhandlingen Rörelse som berör: Ett personcentrerat fysioterapeutiskt perspektiv i behandling av egentlig depression försvarades vid en disputation den 2 juni.

Kontaktinformation
Louise Danielsson,doktorand vid Sahlgrenska akademin och Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, sjukgymnast vid Närhälsan Gibraltar rehabmottagning. 0702 319 907, Louise.Danielsson@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera