Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 maj 2015

Ifrågasatta antidepressiva läkemedel mer effektiva än sitt rykte

Effekten av de vanligaste antidepressiva läkemedlen, de så kallade selektiva serotoninåterupptagshämmarna (SSRI), har varit starkt ifrågasatt. Men misstron grundar sig delvis på en feltolkning av vetenskapliga resultat.

Det visar en granskning gjord av forskare vid Sahlgrenska akademin. Under senare år har många debattörer hävdat att de vanligaste av de antidepressiva läkemedlen, de så kallade selektiva serotoninåterupptagshämmarna (SSRI), är ineffektiva. Kritiken har fått myndigheter i både Sverige och utomlands att bli alltmer återhållsamma vad gäller att rekommendera denna behandling.

Ett skäl till ifrågasättandet har varit att många av de studier som läkemedelsföretagen en gång genomförde för att bevisa SSRI-läkemedlens effekt misslyckades: senare utvärderingar visar att det i inte ens hälften av studierna gick att påvisa en statistiskt säkerställd skillnad mellan SSRI och placebo.

För att reda klarhet i frågan, och försöka förklara de stora skillnaderna i resultaten, har forskare vid Sahlgrenska akademin analyserat data från samtliga större företagssponsrade placebo-kontrollerade studier avseende behandling med något av de tre SSRI-preparaten citalopram, sertralin och paroxetin vid depression hos vuxna.

Analysen har bland annat utförts av doktoranden Fredrik Hieronymus i en forskargrupp ledd av farmakologen Elias Eriksson.

– För att mäta antidepressiv effekt har man i flertalet av dessa studier utgått från ett stort antal symtom som listats i en skattningsskala. Men många av dessa symptom kan förekomma hos personer utan depression, medan andra är relativt sällsynta hos deprimerade patienter. Användbarheten av detta instrument, som konstruerades redan under 1950-talet, har därför länge ifrågasatts, säger Elias Eriksson:

– Vi undersökte vad som händer om man i stället analyserar behandlingens effekt på enbart symtomet nedstämdhet.

Resultaten är enligt Elias Eriksson anmärkningsvärda:

• Med det konventionella effektmåttet visade 44 procent av de 32 granskade studierna en effekt av SSRI jämfört med placebo.

• När Göteborgsforskarna i stället undersökte effekten på enbart nedstämdhet visade 29 av de 32 studierna, eller 91 procent, en statistiskt säkerställt effekt av SSRI-läkemedlet jämfört med placebo.

– Vår slutsats är att ifrågasättandet av den antidepressiva effekten hos SSRI-läkemedel i hög grad baseras på en olycklig feltolkning av de studier som gjorts. I själva verket är det vetenskapliga stödet för att de utövar en pålitlig antidepressiv verkan mycket starkt, säger Elias Eriksson.

Artikeln (Consistent superiority of selective serotonin reuptake inhibitors over placebo in reducing depressed mood in patients with major depression) publicerades online i vetenskapliga tidskriften Molecular Psychiatry den 28 april.

Länk till artikel: http://www.nature.com/mp/journal/vaop/ncurrent/pdf/mp201553a.pdf

Kontaktinformation
Elias Eriksson, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 0709 55 50 55, elias.eriksson@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera