Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 januari 2012

SSRI till gravid ökar risken för högt blodtryck i lungorna hos barnet

Nyfödda barn till kvinnor som behandlas med antidepressiva SSRI-läkemedel under senare delen av graviditeten har en ökad risk att drabbas av kvarstående högt blodtryck i lungornas blodkärl, så kallad persisterande pulmonell hypertension. Det visar en ny samnordisk studie som letts från Karolinska Institutet och som publiceras i den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal (BMJ).

– De läkare som behandlar gravida kvinnor mot depression bör överväga annan icke-medicinsk behandling i de fall det är möjligt, och gravida kvinnor som tar SSRI bör informeras om riskerna. Men samtidigt måste man ha klart för sig att persisterande pulmonell hypertension är en ovanlig åkomma som drabbar en till två av tusen nyfödda barn och att en i förtid avslutad behandling för depression hos mamman kan orsaka återfall, säger Helle Kieler, docent vid Karolinska Institutet som samordnat studien.

Depression är förhållandevis vanligt bland kvinnor i fertil ålder och inträffar hos mer än sju procent av alla gravida. Gravida kvinnor med måttlig eller svår depression behandlas oftast med SSRI-läkemedel. Men på grund av farhågor för ogynnsamma effekter vid exponering i fosterlivet och begränsade kunskaper är rekommendationerna att bara använda SSRI om fördelarna för modern överväger eventuella risker för barnet.

De få studier som tidigare har publicerats har varit för små för att säkert kunna påvisa ett samband mellan SSRI läkemedel och persisterande pulmonell hypertension, ett allvarligt tillstånd som innebär svårigheter att syrasätta blodet då det höga blodtryck som normalt finns i det ofödda barnets lungor kvarstår även efter förlossningen. Omkring 15 procent av de barn som drabbas avlider i späd ålder. Den aktuella studien i BMJ är den första som har kunnat utvärdera effekter av olika SSRI läkemedel som fluoxetin, citalopram, sertralin, paroxetin och escitalopram kopplat till graviditet och hälsan hos nyfödda.

Resultaten visar att de barn som hade exponerats för SSRI-läkemedel i sen graviditet hade en risk för persisterande pulmonell hypertension på tre barn per tusen, vilket är en fördubblad risk jämfört med icke-exponerade barn. Även barn till kvinnor som hade hämtat ut SSRI i tidig graviditet eller som tidigare hade vårdats för en psykiatrisk sjukdom hade en lätt förhöjd risk. Barn till kvinnor som tidigare hade vårdats för en psykiatrisk sjukdom och som behandlades med SSRI läkemedel i sen graviditet hade en trefaldig förhöjd risk för persisterande pulmonell hypertension.

– Risken att barnen drabbas av pulmonell hypertension är densamma för alla SSRI-preparat. Det finns alltså inget läkemedel som är mer eller mindre farligt, säger Helle Kieler.

Studien omfattade cirka 1,6 miljoner kvinnor och deras barn födda efter graviditetsvecka 33 i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige mellan 1996 och 2007. För varje land sammanlänkades information från flera hälsoregister och på detta sätt kunde forskarna identifiera mer än 11 000 kvinnor som hade hämtat ut recept på SSRI i sen graviditet och 17 000 i tidig graviditet.

Publikation: “Selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy and risk of persistent pulmonary hypertension in the newborn: population based cohort study from the five Nordic countries”, Helle Kieler, Miia Artama, Anders Engeland, Örjan Ericsson, Kari Furu, Mika Gissler, Rikke Beck Nielsen, Mette Nørgaard, Olof Stephansson, Unnur Valdimarsdottir, Helga Zoega & Bengt Haglund, BMJ, online open access 12 January 2012.

Kontaktinformation
För frågor, kontakta:
Docent Helle Kieler
Institutionen för medicin, Solna
Centrum för läkemedelsepidemiologi
Tel: 08 517 706 29 eller 0736 33 44 92
E-post: helle.kieler@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera