Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 januari 2011

SSRI stöd för att bryta negativa tankemönster

Utöver nedstämdhet lider deprimerade personer ofta av förändrade minnesfunktioner och tenderar att uppmärksamma och låsa sig fast vid negativa situationer. Forskare vi Karolinska Institutet har nu identifierat molekylära mekanismer som indikerar att vissa antidepressiva läkemedel kan underlätta omlärning vilket kan bryta negativa tankemönster, exempelvis genom kognitiv beteendeterapi (KBT).

Studien, som publiceras online i vetenskapstidskriften Molecular Psychiatry, är gjord på råttor. Forskarna konstaterar att en form av så kallat SSRI-preparat, som förenklat verkar genom att hämma återupptaget av signalsubstansen serotonin i hjärnan, har gynnsam effekt på emotionell inlärning och värdering av negativt laddade situationer. Denna effekt kunde inte ses med det undersökta tricykliska antidepressiva preparatet, som är en äldre form av antidepressivt läkemedel.

– Vi har också identifierat viktiga farmakologiskt tillgängliga molekyler som är tänkbara måltavlor i utvecklandet av framtida antidepressiva läkemedel särskilt riktade mot försämrad kognition, säger docent Per Svenningsson vid Centrum för molekylär medicin (CMM) som lett studien.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Publikation: “Emotional memory impairments in a genetic rat model of depression: involvement of 5-HT/MEK/Arc signaling in restoration”, TM Eriksson, P Delagrange, M Spedding, M Popoli, A Mathé, SO Ögren & P Svenningsson, Molecular Psychiatry, online 18 januari 2011, DOI: MP.2010.131.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Per Svenningsson, docent
Tel: 070-7498522 eller 08-51774614
E-post: per.svenningsson@ki.se

Therese M Eriksson, doktorand
Tel: 08-51774614
E-post: therese.m.eriksson@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera