Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2007

Läkemedelsbiverkningar bakom många dödsfall

Biverkningar av läkemedel kan ligga bakom tre av hundra dödsfall. Det framgår av en studie baserad på det svenska dödsorsaksregistret, som nu läggs fram i en doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

Läkemedel är den vanligaste behandlingsformen inom sjukvården. Även om den oftast har en positiv verkan förekommer även oönskade och skadliga effekter, som biverkningar och förgiftningar.

Doktoranden Anna K. Jönsson har i sin avhandling i klinisk farmakologi beskrivit förekomst och mönster av sjukdomar och dödsfall som kan relateras till läkemedel. Bland 1 574 avlidna i sydöstra Sverige 2001, slumpmässigt utvalda ur det svenska dödsorsaksregistret, fann hon att 3,1 procent kan ha dött som följd av läkemedelsbiverkningar. Av dem som dött på sjukhus var andelen 6,4 procent.

Förutom uppgifterna i dödsorsaksregistret har kompletterande information hämtats ur bland annat journaler och rättsmedicinska register.

Blödningar stod för närmare två tredjedelar av de misstänkta biverkningarna. I hälften av fallen var blodförtunnande medel som Waran inblandade. Förgiftning med läkemedel förekom i 0,6 procent av dödsfallen. Bland de förgiftningsdödsfall som undersökts rättsmedicinskt är det vanligt att flera substanser använts samtidigt, till exempel smärtstillande, lugnande och antidepressiva medel.

I en delstudie undersöktes blodproppssjukdomar som drabbat patienter som behandlats med antipsykotiska läkemedel. Resultaten talar för att dessa personer har en ökad risk för blodpropp i venerna.

En annan delstudie pekar på möjligheten att minska antalet allvarliga blödningar som uppstår vid behandling med det blodförtunnande läkemedlet warfarin (Waran). Det handlar om att undvika olämpliga kombinationer med andra läkemedel och tätare kontroller av effekten.


Avhandlingen Drug-related morbidity and mortality: pharmacoepidemiological aspects lades fram 14 december 2007.

Kontaktinformation
Kontakt:
Anna K. Jönsson 013-227420, 0708-358417, anna.k.jonsson@lio.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera