11 december 2006

Patienter med svår tinnitus bättre med antidepressivt läkemedel

Patienter med svår tinnitus är ofta deprimerade. Antidepressiva läkemedel kan hjälpa, inte bara mot den djupa nedstämdheten utan också mot det obehagliga ljudet. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Två procent av alla vuxna lider av svår tinnitus.
– Det är fruktansvärt att leva med svår tinnitus. En av kvinnorna jag intervjuade sade att det känns som att ha ett getingbo i huvudet. Ibland övergår surrandet till ylanden som väcker henne om natten, säger överläkaren Sigyn Zöger.

Sigyn Zöger har genomfört omfattande intervjuer med 82 tinnituspatienter. Enligt resultaten är depression och ångest ännu vanligare bland dessa patienter än tidigare studier visat. 75 % hade någon gång under sitt liv haft depression eller ångest. 39 % var deprimerade vid intervjutillfället och 45 % hade en aktuell ångestsjukdom.
– Många upplevde att de fått sin depression i samband med att de fick tinnitus men intervjuerna visar att många faktiskt fick sin första depression innan dess. Det kan tolkas som att depressionen förstärker tinnitusen, säger Sigyn Zöger.

I en annan studie ingick 76 patienter med svårbehandlad tinnitus. Hälften av patienterna fick ett mycket vanligt antidepressivt läkemedel med den verksamma substansen Sertralin. Resten fick placebo. Efter 16 veckor upplevde mer än hälften av dem som hade fått det antidepressiva läkemedlet att deras tinnitus blivit bättre. Behandlingen hjälpte även för patienter som inte var deprimerade.
– Vi vet inte exakt hur det antidepressiva läkemedlet kan lindra upplevelsen av det ljud som tinnitus orsakar. En teori är att preparatet stimulerar nya kontakter och förbindelser i de områden av hjärnan som tolkar ljud, säger Sigyn Zöger.

Under våren planerar Sigyn Zöger att gå igenom resultaten från studien igen för att se om hon kan se något mönster bland dem som upplevde att deras tinnitus blev bättre av behandlingen.
– Det är viktigt att komma ihåg att hälften av patienterna inte upplevde att deras tinnitus lindrades av behandlingen med antidepressivt medel. Kanske finns det ett sätt att redan från början se vilka patienter som är mottagliga för behandlingen, säger hon.

37 patienter fick i en annan studie psykoterapi i grupp. Behandlingen lindrade patienternas ångest, men inte deras tinnitus.

Patienter med kraftigt nedsatt hörsel valdes bort i dessa studier eftersom hörselskadan i sig skulle kunna påverka de vetenskapliga resultaten.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för fysiologi och neurovetenskap, avdelningen för psykiatri
Avhandlingens titel: Psychiatric aspects on clinical evaluation and treatment of tinnitus

Avhandlingen försvaras onsdagen den 13 december, klockan 13.00, samlingssalen, Blå stråket 10, SU/Sahlgrenska, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Sigyn Zöger, överläkare, telefon: 031-342 70 16, e-post: sigyn.zoger@neuro.gu.se

Handledare:
Docent Jan Svedlund, telefon: 031- 342 10 00, e-post: jan.svedlund@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera