Artikel från Lunds universitet
18 november 2003

Allmänläkare och antidepressiva medel

Mängden antidepressiva medel per invånare i Sverige har sexdubblats mellan 1992 och 2002, samtidigt som läkemedelsindustrin satsat hårt på att med kurser och försäljarbesök informera primärvårdens allmänläkare om de nya medlen. Ändå hävdar många allmänläkare, samtidigt som de skriver ut allt mer antidepressiva medel, att de i huvudsak förlitar sig på egna erfarenheter. Det framgår av en ny avhandling från Lunds universitet.

F d allmänläkaren Stig J. Andersson disputerar den 19 november på en avhandling om allmänläkares inställning till behandlingen av depressionstillstånd. Han utgår från dels en enkätundersökning med drygt 300 svar, dels intervjuer med 17 läkare.

När de deltagande läkarna fick frågan om vad som mest påverkade deras val av behandling av patienter med lättare depressioner, så svarade de flesta att de utgick från sina egna kliniska erfarenheter. Påverkan från kurser, kollegor och läkemedelsföretag ansågs ha mindre betydelse.

– Men den egna erfarenheten kan inte rimligen ligga till grund för en sexdubbling av förskrivningen av en viss sorts medicin. Bygger man på sin erfarenhet så skulle man ju snarare fortsätta att göra som man alltid gjort! påpekar Stig J. Andersson.

Han menar att svaren måste tolkas utifrån den kultur inom läkarkåren som betonar just varje läkares kliniska erfarenhet och självständiga slutsatser. En ökad medvetenhet om betydelsen av yttre inflytanden skulle dock ge läkarna en bättre och mer realistisk uppfattning av den egna rollen. För mer eller mindre medvetet känner man till dessa inflytanden, vilket framgår av intervjusvar som “läkemedelsindustrin påverkar mitt sätt att arbeta, det är så man får information idag”, “det är svårt att säga hur pass indoktrinerad man blir” och “i valet av preparat blir man säkert påverkad”.

Stig J. Andersson är inte negativ till läkemedelsinformation i sig, men oroas av industrins väldiga övertag på det här området. Även andra bedömare, som t ex en ledarskribent i British Medical Journal tidigare i år, varnar för läkarnas beroende av industrins information.

Antidepressiva läkemedel spelar en viktig roll vid svåra depressioner. Men det finns inga klara bevis för att ökat användande av antidepressiva medel är till gagn för milda depressiva tillstånd i den allmänna befolkningen, anser Stig J. Andersson. Han skulle vilja att fortbildningen av allmänläkare ägnade mer intresse åt möjliga alternativ till medicinering i dessa fall.

– Jag skulle också vilja se mer systematiskt lagarbete på vårdcentralerna – ett samarbete mellan läkare, sköterskor och andra yrkesgrupper enligt diabetesmottagningarnas modell. Dessutom tror jag att allmänläkare borde ha mer tilltro till sin egen förmåga att hjälpa människor genom samtal, säger Stig J. Andersson.

Avhandlingen heter General Practitioners’ Conceptions of Depressive Disorders.
Stig J. Andersson träffas på tel 0533/15793 eller 070-23 63 097, stig.j.andersson@swipnet.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera