placeholder bild.
8 december 2008

Mekanisk tillverkning för förbättrade produkter av svenskt lövträ

Vid Växjö universitet pågår ett forskningsprojekt som syftar till att öka kunskaperna om svenskt lövträ, dess förädling och användning i...

placeholder bild.
5 december 2008

Ny avhandling om mötet med svenska som andraspråk och svensk skola

Elever med svenska som andraspråk bygger upp sitt svenska basordförråd och sitt specialordförråd samtidigt. De deltar i undervisning och i...

placeholder bild.
4 december 2008

Mitt hjärta, mitt liv – om kvinnors liv och hälsa efter en hjärtinfarkt

I en ny avhandling från Växjö universitet syftar sjuksköterskan Annelie Johansson Sundler att beskriva kvinnors erfarenheter av sjukdom, hälsa...

placeholder bild.
1 oktober 2008

Ekonomi i förändring – ny avhandling om transitionsekonomi

Länderna i Östeuropa och forna Sovjetunionen har sedan Berlinmurens fall 1989 genomgått omfattande ekonomiska och politiska förändringar;...

placeholder bild.
15 september 2008

Att anpassa till svenskhet – om retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945-81

Andra världskriget innebar en vändpunkt i svensk migrationshistoria. Sverige förvandlades nu mer definitivt från ett utvandringsland till ett...

placeholder bild.
9 september 2008

Färre buggar när datorn utvecklar programmen

Ett problem som präglar IT-industrin är att det är svårt att producera datorprogram med hög kvalitet som löser det problem de skall lösa. Som...

placeholder bild.
23 maj 2008

Att tolka pedagogikens språk

Meningsutbytet mellan olika inriktningar inom ämnet pedagogik leder alltför ofta till ett hävdande av det ena eller det andra perspektivets...

placeholder bild.
23 maj 2008

När kroppen sätter gränser om att leva med hjärtsvikt i medelåldern

Hjärtsvikt är ett mycket vanligt sjukdomstillstånd, så vanligt att det närmast är att betrakta som en folksjukdom. Tillståndet är vanligast...

placeholder bild.
19 maj 2008

Därför berör oss fåglarnas liv — om Lennart Sjögrens poetiska livsförståelse

Lennart Sjögren debuterade som lyriker 1958. År 2008 utkom hans nittonde diktsamling, Ur människovärlden. Under ett halvt sekel har poetens...

placeholder bild.
13 maj 2008

IT-användning för kostnadseffektiv styrning av underhåll

Att underhålla sin utrustning, ja hela produktionsprocessen med maskiner, material, personer, rutiner och dokument, är av stor betydelse i dagens...

placeholder bild.
5 maj 2008

Det är enklare i teorin — om skolutveckling i praktiken

Den svenska skolan är under ständig utveckling och förändring. Utvecklingen sker i en komplex skärningspunkt mellan utbildningspolitiska...

placeholder bild.
18 april 2008

Att vara invandrare och patient i Sverige

När man jämför hälsan mellan personer med svensk bakgrund och personer med utländsk bakgrund framkommer att personer med utländsk bakgrund har...

placeholder bild.
15 april 2008

Förbandsaspekteter i större limträkonstruktioner

Att trä har en benägenhet att krympa och svälla när fuktkvoten i träet ändras är känt. Vidare kan man i de flesta trähandböcker läsa att...

placeholder bild.
4 april 2008

Att som barn leva under knappa ekonomiska omständigheter

Att barnfattigdom existerar i Sverige idag, det vet vi. Vilken omfattning den har och vilka grupper som berörs känner vi också ganska väl till....

placeholder bild.
12 mars 2008

Samverkan i arbetslivet hotas av ekonomisk ensidighet

Medbestämmandekulturen i Sverige har varit en strategisk fördel i konkurrensen på den internationella marknaden. Nu måste den utvecklas om den...

placeholder bild.
3 mars 2008

Att vårdas eller fostras – ny avhandling om rättspsykiatrisk vård

I Sverige idag vårdas ungefär 1400 personer inom den rättspsykiatriska vården. Vårdtiden är inte tidsbegränsad utan bestäms och prövas av...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera