Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 maj 2008

Att tolka pedagogikens språk

Meningsutbytet mellan olika inriktningar inom ämnet pedagogik leder alltför ofta till ett hävdande av det ena eller det andra perspektivets förträfflighet. Med utgångspunkt i en mer öppen tolkning av olika sidor kan man lättare hitta en mer konstruktiv infallsvinkel. Utgångspunkten för en ny antologi från pedagogikforskare vid Växjö universitet är att utifrån integrativa perspektiv och diskurser se närmare på viktiga relationer i pedagogisk praktik.

Bidragen i boken anlägger olika integrativa perspektiv på två grundläggande aspekter av hur det offentliga utbildningssystemet fungerar; dels hur den politiska och administrativa styrningen ser ut och hur den fungerat över tid, dels hur de pedagogiska aktörernas egna villkor och möjligheter i utbildningssystemet har utvecklats.

Pedagogikforskningen med integrativ karaktär vid Växjö universitet har ambitionen att söka nya tolkningar genom språkfilosofiska och kommunikationsteoretiska perspektiv. I den integrativa pedagogiken finns en mycket levande idé om det kvalificerade samtalet som bärande princip; ett samtal med avsikt att fördjupa lärandet och att vetenskapliggöra den pedagogiska praktiken. Antologin ”Att tolka pedagogikens språk – perspektiv och diskurser” vill vara en del av detta kvalificerade samtal.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Christer Fritzell, e-post: Christer.Fritzell@vxu.se

Antologin går att beställa genom Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon: 0470/708267 eller e-post: vup@vxu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera