placeholder bild.
16 december 2009

Stadieövergången mellan matematikundervisning på gymnasiet och universitetet

Många nybörjarstudenter tycker att det är betydligt svårare att studera matematik vid universitetet än på gymnasiet. Allt färre studenter...

placeholder bild.
11 december 2009

Från monster till människa – om vampyrberättelsen

Vampyren hemsöker vår kultur. När SF härom veckan startade biljettförsäljningen till den nya vampyrfilmen New Moon, brakade sajten ihop....

placeholder bild.
8 december 2009

Om hållbar utveckling inom mobilt lärande

Intresset för mobilt lärande har vuxit starkt under den senaste 10-årsperioden och uttryck som livslångt och flexibelt lärande har vunnit stor...

placeholder bild.
6 november 2009

Om etnisk diskriminering och könsdiskriminering i anställningssituationer

Arbetslösheten i Sverige är i många fall högre för grupper med utländsk bakgrund jämfört med infödda och yrkessegregeringen med avseende på...

placeholder bild.
2 november 2009

Om 1990-talets kraftiga högskoleexpansion

Allt fler från icke-akademiska hem studerar på högskolan. Studieresultaten hänger inte på vilken högskola studenten läser vid, utan snarare...

placeholder bild.
22 oktober 2009

Om kvalitetsutvärdering av mjukvara

Att använda sig av datorbaserade kvalitetsmodeller för automatisk utvärdering av mjukvara har många fördelar. Felen blir färre, det tar mindre...

placeholder bild.
16 oktober 2009

Om ekonomiska utfall bland invandrare och homosexuella på arbets- och bostadsmarknaden

Även om det finns mycket forskning om ekonomiska utfall för invandrare har många länder misslyckats med integrationen på arbetsmarknaden och det...

placeholder bild.
10 oktober 2009

Hjälper datorer att bli bättre på att översätta och bearbeta texter

Internet flödar av information, på en mängd olika språk. Våra språkkunskaper och vår tid begränsar möjligheten att ta del av allt vi...

placeholder bild.
2 oktober 2009

Livspusslet: Tid som välfärdsfaktor

Uffe Enokson har studerat livspusslet som i den offentliga debatten står som symbol för tidspress och otydliga gränser mellan arbete och...

placeholder bild.
28 september 2009

Om skärningspunkten entreprenörskap – kommunikation

I början av 2000-talet framförde sexton svenska humanister idén om en kommunikativ demokrati utifrån en huvudtes om att kommunikationssamhällets...

placeholder bild.
25 september 2009

Enklare beräkningar av vågutbredning

Vår värld är fylld av vågor. Ljuset når våra ögon i form av elektromagnetiska vågor, ljudet våra öron i form av akustiska vågor; för att...

placeholder bild.
15 september 2009

Styrning och mening –om den politiska styrningen och dess pedagogiska innebörder

I en ny avhandling från Växjö universitet studerar Joakim Krantz utbildningspolitiska reformer, utvärderingar och kritik som riktas mot lärare.

placeholder bild.
18 augusti 2009

Undervisning gör skillnad om 10-12-åriga elevers skriftliga argumentationer

”Redan det lilla barnet argumenterar och diskuterar” konstateras i grundskolans kursplan för svenskämnet. Men forskning visar att elever inte...

placeholder bild.
12 juni 2009

Om sammanhangets betydelse för teknikstödda lärmiljöer

Den tekniska utvecklingen har i alla tider påverkat människors liv. Lärande, en av de mest karaktäristiska mänskliga egenskaperna, påverkas...

placeholder bild.
5 juni 2009

Mellan förenkling och komplexitet – om strukturerade intervjuer och behandlingsresultat i missbruksvård

Att välja lämpliga behandlingsformer och utvärdera resultat av interventioner är alltmer vanligt förekommande uppgifter i socialt arbete och...

placeholder bild.
1 juni 2009

Utbildning på nätet – ny avhandling om nätbaserat lärande

Nätbaserade utbildningsformer används allt oftare för att nå nya grupper av studenter, så kallad ”breddad rekrytering”. Förmodligen kommer...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera