Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2009

Styrning och mening –om den politiska styrningen och dess pedagogiska innebörder

I en ny avhandling från Växjö universitet studerar Joakim Krantz utbildningspolitiska reformer, utvärderingar och kritik som riktas mot lärare.

Avhandlingen belyser hur anspråk på styrning och mening i olika utbildningspolicy och i lärarnas utvecklingsarbeten, ytterst handlar om lärarnas professionalisering och vad som är deras gemensamma kunskapsområden. I avhandlingen diskuteras hur detta på olika sätt utmanar lärarnas möjlighet att själva styra över sin profession och sina villkor i pedagogisk verksamhet.

Joakim Krantz har studerat lärarutbildningsreformen från 2001 och den kritik Högskoleverket riktar mot lärarutbildningen för att inte behandla centrala kunskapsområden. Han har vidare studerat den kritik Skolverket riktar mot skolan för brister i måluppfyllelse och likvärdighet i bedömningspraktik

Avhandlingens resultat visar att politiska och professionella anspråk på att göra pedagogisk praktik utvärderingsbar, bedömbar och mätbar leder mot en tydligare dokumentstyrning och ett administrativt inriktat arbete.

Lärarutbildningens och skolans demokratiska och kritiskt medborgarbildande uppdrag kommer i skymundan när krav och förväntningar ställs på tydligare resultatutfall och resultatansvar. Genom formulering och utvärdering mot förväntade lärandeutfall sker en förskjutning mot det förenklade lärandet snarare än det komplexa.

Avhandlingens resultat pekar också på en förändring från det ömsesidiga lärandet till det individuella samt från det långsiktigt och mer oförutsägbara till det kortsiktiga och förutsägbara. Politiska, professionella och marknadsorienterade anspråk formar ett spänningsfält mellan kontroll, objektivitet, brukarinflytande, individualisering, utveckling och kvalificerade samtal.

– Jag hoppas att min studie kan lämna ett kvalificerat bidrag till förståelsen av på vilka sätt lärarna förväntas förändra och förbättra och hur lärare förmår att handla självständigt med utgångspunkt från sin relativa professionella autonomi säger Joakim Krantz.

Joakim Krantz kommer ursprungligen från Tånnö. Han är sedan 2004 doktorand i pedagogik vid institutionen för pedagogik, Växjö universitet, där han undervisar och forskar i utbildningspolitik, demokrati och lärarutbildningens och skolans pedagogiska praktik.

Avhandlingen ”Styrning och mening – anspråk på professionellt handlande i lärarutbildning och skola” försvaras fredagen den 18 september 2009, kl. 10.00. Disputationen äger rum i sal Wicksell, Växjö universitet. Fakultetsopponent är docent Ninni Wahlström, Örebro universitet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Joakim Krantz, telefon: 0470-70 84 54 eller e-post: joakim.krantz@vxu.se

Avhandlingen går att beställa genom Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon: 0470-70 82 67 eller e-post: vup@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera