Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 september 2009

Enklare beräkningar av vågutbredning

Vår värld är fylld av vågor. Ljuset når våra ögon i form av elektromagnetiska vågor, ljudet våra öron i form av akustiska vågor; för att inte nämna alla de moderna kommunikationsredskap där budskapen förmedlas från sändare till mottagare i form av elektromagnetiska vågor.

I många av dessa fall finns det vågledare, kanaler, rör eller ledningar som vågorna utbreder sig i. Det kan vara vågor och vågledare i det mycket lilla, till exempel elektromagnetiska vågor i det inre av datorns eller mobiltelefonens processorer, eller i det mycket stora, som fläktbullrets spridning i fläktsystemet i en skyskrapa eller i en flera km lång tunnel.

För att studera dessa saker redan på konstruktionsstadiet behövs matematiska modeller för vågutbredningen. En uppsättning nya verktyg för dessa matematiska modeller levereras i en nyutkommen doktorsavhandling vid Växjö universitet, ”Numerical Conformal Mappings for Waveguides”, skriven av Anders Andersson.

– Min avhandling handlar om konforma avbildningar, säger Anders Andersson. Konforma avbildningar används i vågutbredningsproblemen för att enklare kunna hantera geometriskt komplicerade vågledare. Genom att använda en konform avbildning kan vågutbredning i en krökt vågledare med varierande vidd studeras, genom att beräkningarna överförs till en rak jämnbred vågledare, där de är mycket enklare att utföra. Detta kan leda till kraftigt reducerade beräkningstider vid datorsimuleringar av vågutbredning i geometriskt komplicerade vågledare.

Anders Andersson är hemmahörande i Byarum utanför Vaggeryd och har vid sidan av sin doktorandtjänst vid Växjö univeritet en anställning som adjunkt i matematik vid Högskolan i Jönköping, där han undervisar på ingenjörsprogrammen.

Avhandlingen ”Numerical Conformal Mappings for Waveguides” försvaras den 25 september 2009. Fakultetsopponent är professor Michael Benedicks, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.

För mer information, kontakta Anders Andersson, anders.andersson@vxu.se.

Avhandlingen går att beställa genom Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon: 0470-708267 eller e-post: vup@vxu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera