Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 oktober 2009

Om kvalitetsutvärdering av mjukvara

Att använda sig av datorbaserade kvalitetsmodeller för automatisk utvärdering av mjukvara har många fördelar. Felen blir färre, det tar mindre tid och är objektivt jämfört med mänsklig utvärdering. För att kunna lita på resultaten måste dock även de datorbaserade kvalitetsmodellerna vara ordentligt utvärderade. Sådana utvärderingar är ovanliga och de få som finns är svåra att använda. I en ny avhandling från Växjö universitet undersöker Rüdiger Lincke utvärderingen av en kvalitetsmodell baserad på ISO 9126.

I första delen av avhandlingen presenterar Lincke de förutsättningar som är nödvändiga för undersökningarna, och i den andra delen finns resultat från en rad studier där han använder sin hypotes. Undersökningarna har gjorts under en period på fyra år och är finansierade av KK-stiftelsen. Undersökningarna som avhandlingen bygger på är gjorda i samarbete med företag Artisan Global Media AB, Combitech AB, Power Alstom Sweden AB, och Windh Technologies.

Lincke presenterar i sin avhandling en standard- och mätningsbaserad kvalitetsutvärderingsmodell som kombinerar såväl ISO 9126 standard och en rad väletablerade objektorienterade kvalitetsmetriker. Linckes modell har implementerats i mätverktyget VizzAnalyzer.

VizzAnalyzer har använts i utvärderingar av kvalitetsmodeller och i en rad vetenskapliga studier baserade på open source mjukvara. Mätverktyget och processerna för övervakning av mjukvarukvalitet kan användas i olika situationer. VizzAnalyzer kan visa på brister redan i tidigt i en utvecklingsprocess och kan även användas under underhållningsfasen. Mätverktyget ger möjligheten att kontrollera om underleverantörerna eller mjukvaruutvecklarna arbetar mot samma överrenskomna kvalitetsmål. I avhandlingen visar även Lincke praktiska exempel på mätverktygets och processernas funktion.

Rüdiger Lincke kommer ursprungligen från Nürnberg. Han kom till Växjö 2001 som utbytesstudent. Lincke är en av grundarna till the Applied Research in System Analysis (ARiSA) AB, http://www.arisa.se, och Softwerk AB, http://www.softwerk.se. Han har utvecklat verktygen VizzAnalyzer (http://www.arisa.se/VA.html) och Vizz3D (http://vizz3d.sourceforge.net/).

Avhandlingen “Validation of a Standard- and Metric-Based Software Quality Model” försvaras fredagen den 23/10, kl 13.15. Disputationen äger rum i sal M1083, Växjö universitet. Opponent är fil. dr Alexander Serebrenik, Eindhoven University of Technology.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Rüdiger Lincke, e-post: rudiger.lincke@vxu.se, telefon: 0470-708021.

Avhandlingen kan beställas från Växjö University Press, vup@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera