Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2009

Stadieövergången mellan matematikundervisning på gymnasiet och universitetet

Många nybörjarstudenter tycker att det är betydligt svårare att studera matematik vid universitetet än på gymnasiet. Allt färre studenter söker också högre utbildningar som innehåller matematik, trots att det finns ett stort behov av arbetskraft med matematiska kunskaper. Just stadieövergången mellan gymnasiet och universitet är temat för en ny avhandling från Växjö universitet. Avhandlingsförfattaren Erika Stadler har följt fem lärarstudenter under deras inledande kurser i matematik.

Huvudbudskapet i avhandlingen är att ur studenternas perspektiv handlar stadieövergången om små kvalitativa och relationella förändringar i undervisningssammanhanget. Dessa förändringar är ofta underförstådda, implicita och delvis dolda. För nybörjarstudenter innebär detta att de både ska tillägna sig ett omfattande matematiskt innehåll, men också knäcka de koder och sätt som det skall göras på.

Naturligtvis finns individuella skillnader. Vissa studenter finner sig snabbt i det nya lärandesammanhanget, men för andra blir det svårare. De upplever krockar mellan det gamla gymnasieinspirerade sättet att delta i matematikundervisning, vilket ofta är motstridigt mot det nya undervisningssammanhanget och de krav som ställs.

Den metodologiska ansatsen i studien skiljer sig delvis från en mer traditionell forskningsansats. I stället för att utgå från ett givet teoretiskt ramverk har studien sin utgångspunkt i en verklighetsnära situation – nämligen studenternas lärande av matematik i ett nytt sammanhang. Startpunkten har alltså varit en empirisk vardaglig verklighet medan resultatet av studien är en teoretisk beskrivning av denna verklighet.

Erika Stadler är utbildad gymnasielärare i matematik och samhällskunskap vid Umeå universitet. Efter ett par år som yrkesverksam gymnasielärare påbörjade hon sina forskarstudier i matematikdidaktik vid Växjö universitet, där hon också har undervisat på ingenjörs- och lärarprogrammen.

Avhandlingen ”Stadieövergången mellan gymnasiet och universitetet. Matematik och lärande ur ett studerandeperspektiv” försvaras offentligt fredagen den 18 december, klockan 13.00.

Disputationen äger rum i sal Myrdal vid Växjö universitet.

Fakultetsopponent är professor Carl Winsløw, Köpenhamns universitet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Erika Stadler, erika.stadler@vxu.se eller 0470-70 80 18.
Avhandlingen går att beställa genom Växjö University Press, vup@vxu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera