Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juni 2009

Om sammanhangets betydelse för teknikstödda lärmiljöer

Den tekniska utvecklingen har i alla tider påverkat människors liv. Lärande, en av de mest karaktäristiska mänskliga egenskaperna, påverkas naturligtvis också av denna utveckling. Dagens bruk av information och kommunikationsteknologi har förändrat vårt sätt att lära och samarbeta. Förändringarna har gett oss nya sätt att underlätta lärande genom att använda en rad mobila utrustningar, mjukvaruapplikationer och olika kommunikationsplattformar. I dessa teknikrika landskap är sammanhang en avgörande komponent, som man måste ta hänsyn till både vad gäller design och teknisk implementation.

I en ny avhandling från Växjö universitet diskuterar Arianit Kurti mångsidiga dimensioner av sammanhang och hur man kan använda detta i design och utveckling av nydanande teknikstödda lärmiljöer.

Arianit Kurti presenterar i sin avhandling fyra experimentella fallstudier som pågått under en fyraårsperiod.

Experimenten har designats och utvecklats som delar av två större forskningsprojekt: MUSIS med stöd från Vinnova och AMULETS med stöd från KK-stiftelsen. I de aktuella fallen har olika dimensioner av sammanhang undersökts med hjälp av en rad olika nya tekniker såsom smartphones, bärbara datorer, GPS-sändare och liknande.

Kurti presenterar i sin avhandling en begreppsmässig modell för sammanhang tillsammans med en dimensionell datamodell som kan användas som ett design- och utvecklingsverktyg för att implementera meningsfulla inlärningsaktiviteter.

Hans modell är utvecklad med hjälp av empiriska data inhämtade under de fyra år långa fallstudierna. Vidare förespråkar hans avhandling att dessa digitala sammanhang kan användas som metadata för att skräddarsy digitala lärmiljöer.

Personligt anpassat innehåll ökar användarnas engagemang och kan leda till nya inlärningsmöjligheter.

Sammanhangsmodellen som Kurti presenterar är relevant såväl för forskning och industri för att utveckla nya skräddarsydda mobila tjänster och teknik.

Arianit Kurti kommer ursprungligen från Prishtina i Kosovo. Han kom till Växjö som utbytesstudent 2003 för att läsa ett masterprogram i datavetenskap och började sin doktorandtjänst 2005.

Han arbetar för närvarande också som lektor på University of Prishtina, Kosovo och South East Europe University, Makedonien.

Avhandlingen “Exploring the multiple dimensions of context: Implications for the design and development of innovative technology enhanced learning environments” försvaras fredagen 12 juni 2009, klockan 13.15. Disputationen äger rum i sal Weber, Växjö universitet.
Opponent är docent Mikael Wiberg, Umeå universitet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Arianit Kurti, e-post: arianit.kurti@vxu.se, telefon: 0470-70 83 75.

Avhandlingen kan beställas från Växjö University Press, vup@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera