placeholder bild.
18 juni 2002

Mårten Palme professor vid Växjö universitet

Docent Mårten Palme har anställts som professor i nationalekonomi, särskilt arbetsmarknadsekonomi, vid Växjö universitet. Mårten Palme är...

placeholder bild.
2 april 2002

Entreprenörskap på golvet

Entreprenörskap har i företagsvärlden länge setts som ett slag allmänt recept på framgång. Men vad händer när ett företag försöker...

placeholder bild.
9 januari 2002

Att lära med Internet

Runt om på skolor i Sverige sitter elever vid datorer och söker information på Internet som de sedan använder sig av i skolarbetet. Hur påverkar...

placeholder bild.
19 oktober 2001

Sociologisk Forskning – ny redaktion och nytt nummer

Från och med nummer 2/2001 är redaktionen för tidskriften Sociologisk Forskning förlagd till Samhällsvetenskapliga institutionen vid Växjö...

placeholder bild.
2 oktober 2001

Skolans roll i kampen mot segregation

Under det senaste decenniet har Sverige snabbt blivit ett höggradigt multikulturellt, socialt och etniskt segregerat samhälle. Mest syns och...

placeholder bild.
19 september 2001

Lokalpressen i fokus

I den politiska debatten kring sekelskiftet 1900 framställdes ofta stora delar av Kronobergs län som andligt efterblivet. Området benämndes inte...

placeholder bild.
19 september 2001

Vad är entreprenörskap?

Många anställda idag upplever en allt större press att vara kreativa och initiativtagande. En allmänt utbredd syn sätter entreprenörskap som...

placeholder bild.
6 september 2001

Nya avhandlingar inom primtalsforskningen

Fredagen den 7 september lägger tre forskarstuderande vid Växjö universitet fram sina licentiatavhandlingar i matematik. Gemensamt för...

placeholder bild.
21 juni 2001

Stor digital klyfta mellan könen

Medieanvändningen bland tonåringar är i ständig förändring. Två färska studier från Växjö universitet visar att tonåringar har allt...

placeholder bild.
20 juni 2001

Ny kartläggning av äldre-och handikappomsorg

Liksom andra verksamheter är även kommunernas äldre- och handikappomsorg utsatt för ett starkt förändringstryck. Forskaren Maria Wolmesjö vid...

placeholder bild.
20 april 2001

Invandrares försörjning och företagande

Att företagartradition överförs från föräldrar till barn - oftast från far till son - går att påvisa hos den svenska befolkningen. Att så...

placeholder bild.
18 april 2001

Skatter styr avverkningsnivåer i den svenska skogen

Den 27 april lägger nationalekonomen Sune Håkansson fram sin licentiatavhandling "Räntefördelningen och dess påverkan på skogsbruket". I...

placeholder bild.
2 april 2001

Matematik i all oändlighet

Den 20 april lägger Henrik Petersson fram sin avhandling i matematik "Infinite dimensional holomorphy in the ring of formal power series"....

placeholder bild.
17 januari 2001

Kommunalråd – karriär eller kall?

Vilka konsekvenser får steget in i yrkespolitiken? För många nyblivna kommunalråd är första tiden på den nya befattningen chockartad. Att bli...

placeholder bild.
16 november 2000

Modern svensk sjöfart – en bransch i kris

Den moderna svenska sjöfarten är en bransch i kris. Nedbemanningen på svenskflaggade fartyg har överskridit den gräns där ny teknik inte...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera