Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 oktober 2001

Skolans roll i kampen mot segregation

Under det senaste decenniet har Sverige snabbt blivit ett höggradigt multikulturellt, socialt och etniskt segregerat samhälle. Mest syns och märks detta i storstädernas förorter. Hög arbetslöshet, sönderfall av tidigare informella nätverk, ett dåligt rykte och ett avståndstagande från samhället i övrigt har naturligtvis satt djupa spår i skolan.

Eleverna tenderar att ta till sig den negativa bilden och göra den till en del av sin egen självförståelse och agera i enlighet med dess beskrivning. Men samtidigt är just deras skolor ett av de mest kraftfulla instrumenten för förändring av både den negativa helhetssynen och elevernas uppfattningar om vilken väg som är möjlig för dem att gå i framtiden. – Vissa skolor har lyckats medan andra har misslyckats i det här arbetet, vilket kan bero på många faktorer och inte bara de pedagogiska förändringarna, menar Nihad Bunar.

I sin avhandling “Skolan mitt i förorten”, beskriver sociologen Nihad Bunar hur de sociala och ideologiska förändringarna i samhället påverkar utsatta storstadsområden avseende skola, segregation, integration och multikulturalism. Men inte minst beskriver han också skolornas och elevernas strategier för att handskas med och bekämpa segregationens konsekvenser. Nihad Bunar är forskare och lärare i sociologi på Institutionen för samhällsvetenskap vid Växjö universitet. Han är liksom sin handledare, docent Mats Trondman, knuten till Centrum för kulturforskning. Avhandlingen “Skolan mitt i förorten. Fyra studier om skola, segregation, integration och multikulturalism”, försvaras fredagen den 19 oktober 2001, kl. 13.00. Disputationen äger rum i sal Wicksell, Universitetsplatsen 1, Växjö universitet. Opponent är professor Sven E O Hort, Södertörns högskola.

KONTAKTA: Nihad Bunar, tel: 0470-70 86 20 eller e-post: Nihad.Bunar@svi.vxu.se

FRÅGOR: Forskningssekreterare Catarina Meijer, tel: 0470-70 84 24, fax: 0470-77 47 66,
eller e-post: Catarina.Meijer@svi.vxu.se

BESTÄLL BOKEN: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, tel till Orderkontoret: 0413-609 90,
redaktionen: 0413-606 10, eller e-post: order.symposion@swipnet.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera