Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2001

Invandrares försörjning och företagande

Att företagartradition överförs från föräldrar till barn – oftast från far till son – går att påvisa hos den svenska befolkningen. Att så är fallet även hos vissa invandrargrupper, visar nationalekonomen Mats Hammarstedt i sin avhandling “Making a living in a new country”.

Avhandlingen består av sex fristående essäer som fokuserar på olika aspekter av invandrarnas försörjning i sitt nya land. En av essäerna behandlar andra generationens invandrare och det är här vi kan se den starka kopplingen mellan företagande föräldrar och företagande barn. Dock gäller det främst i familjer som kommit från områden som är kulturellt och geografiskt nära Sverige, medan kopplingen är svagare i familjer från Sydeuropa eller utanför Europa. Sambandet mellan föräldrar och barn vad beträffar företagande gör det rimligt att tro att föräldrarnas integration även på andra delar av arbetsmarknaden har betydelse för hur väl deras barn lyckas.

Avhandlingen visar också att det är få invandrare som startar företag under de första åren i Sverige, men när de varit här 5-10 år är de i många fall överrepresenterade jämfört med svenskarna. – Då har de lärt sig det svenska regelsystemet men det kan fortfarande vara svårt för dem att få arbete, förklarar Mats Hammarstedt. Studien visar stora skillnader mellan olika invandrargrupper.

Mats Hammarstedt har också studerat risken att falla tillbaka i arbetslöshet för personer som fått starta eget-bidrag. Här visar resultaten att invandrare från Norden och från syd- och västeuropeiska länder inte löper större risk än svenskar, medan risken är högre för invandrare från Östeuropa, länder utanför Europa och för personer med flyktingbakgrund.

Mats Hammarstedt är född 1965. Han är född och uppväxt i Växjö. Mats Hammarstedt är verksam som forskare och lärare vid Ekonomihögskolan, Växjö universitet sedan 1995.

Avhandlingen försvaras fredagen den 11 maj 2001, kl 10:00. Disputationen äger rum i sal Wicksell, Växjö universitet, Universitetsplatsen 1. Opponent är professor Per-Anders Edin, Uppsala universitet.

Kontakta:
Mats Hammarstedt, Tel.: 0470-70 88 48
e-post: Mats Hammarstedt@ehv.vxu.se

Praktiska upplysningar:
Christina Welander, forskningssekreterare på Ekonomihögskolan
Tel.: 0470-70 85 62, fax: 0470-824 78
e-post: Christina.Welander@ehv.vxu.se

Beställ boken från:
Kerstin Brodén, redaktör, Växjö University Press
Tel.:0470-70 82 67, fax: 0470-807 15
e-post: Kerstin.Broden@adm.vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera