Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 april 2002

Entreprenörskap på golvet

Entreprenörskap har i företagsvärlden länge setts som ett slag allmänt recept på framgång. Men vad händer när ett företag försöker mobilisera produktionspersonalen till entreprenörskap? Kan ledningen stimulera de anställdas förnyelsekraft och företagsamhet eller är det omöjligt? En ny avhandling från Växjö universitet beskriver en förändringsprocess, som startade optimistiskt men som efterhand blev till ett omöjliggörande.

Företagsekonomen Magnus Forslund har under två år på nära håll följt ett medelstort industriföretags väg mot förändring. Han visar i sin avhandling “Det omöjliggjorda entreprenörskapet” att föreställningarna om entreprenörer, entreprenörskap och chefer är förhållandevis diffusa. Något som bland annat leder till att produktionspersonalen inte ser sig själva ha de “rätta” egenskaperna för entreprenörskap. Likaså upplever cheferna stora svårigheter med att stödja entreprenörskap på golvet. Entreprenörskapet blir till något mystiskt som bara “vissa” kan ägna sig åt. Detta förstärks även av den bild litteraturen på området förmedlar.
– Det finns också stora motsägelser i det att både forskare och chefer å ena sidan pratar om förnyelse, initiativskapande och gränsöverskridande och å andra sidan betonar ordning, kontroll och vikten av att följa system, berättar Magnus Forslund.

Forslund strävar efter en demystifiering av entreprenörskapet och visar i avhandlingen på några mindre vanliga förståelser av entreprenörskap som faktiskt kan göra det omöjliga möjligt. Det handlar bland annat om att uppmärksamma entreprenörskapet som sker i vardagen. – Mycket ligger också i hur cheferna agerar i förändringsarbetet. Det går inte bara att säga: Var som en entreprenör! och sedan hoppas på att något händer. Cheferna måste vara nära verksamheten och hela tiden stödja sin personal.

Magnus Forslund är född och uppvuxen i Tingstäde på Gotland. Han är för närvarande avdelningschef för Ledarskap, Entreprenörskap och Organisation (LEO) på Ekonomihögskolan vid Växjö universitet samt forskar och undervisar inom dessa områden.

Avhandlingen “Det omöjliggjorda entreprenörskapet – om förnyelsekraft och företagsamhet på golvet” försvaras fredagen 19 april 2002, kl. 10:00. Disputationen äger rum i sal Wicksell, Universitetsplatsen 1, Växjö universitet. Opponent är professor Per-Olof Berg, Stockholm School of Entrepreneurship, Handelshögskolan i Stockholm.

Kontakta: Magnus Forslund, tel.: 0470-70 84 35 eller e-post: Magnus.Forslund@ehv.vxu.se

Praktiska upplysningar: Forskningssekreterare Christina Welander, Ekonomihögskolan, tel.: 0470-70 85 62 eller e-post: Christina.Welander@ehv.vxu.se

Beställ boken från: Kerstin Brodén, Växjö University Press
Tel.: 0470-70 82 67, e-post: Kerstin.Broden@adm.vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera