Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 november 2000

Modern svensk sjöfart – en bransch i kris

Den moderna svenska sjöfarten är en bransch i kris. Nedbemanningen på svenskflaggade fartyg har överskridit den gräns där ny teknik inte längre kan ersätta mänsklig arbetskraft. Sjömännen mår allt sämre. Monotoni och tristess som sedan urminnes tider varit en del av arbetet och livet till sjöss, har blivit allt mer framträdande på dagens fartyg i takt med att bemanningen minskats. Att i det läget tala om organisatoriska förändringar i effektiviseringssyfte ombord på fartygen blir därför ihåligt – inte minst ur sjösäkerhetssynpunkt.

Det hävdar Göran Jense, docent i sociologi vid Växjö universitet, i den nya forskningsrapporten “Rapport från ro-rofartyg: om arbete och säkerhet inom svenskflaggd handelssjöfart”. Göran Jense har tillbringat sammanlagt tre månader till sjöss och har under denna tid samtalat med och intervjuat besättningarna ombord på sju svenskflaggade fraktfartyg på Nordsjön och Atlanten.

Av rapporten framgår att moderna fartygsbemanningar har ett hårt arbete i en riskfylld miljö där olyckor, allvarligare incidenter och personskador är vanliga. Med sjömansarbetet följer betydande hälsorisker som orsakas av såväl den arbetsmiljö man har som av arbetstider och arbetsbelastning. I takt med utflaggning och den krympande skaran av svenskt sjöfolk finns det inte bara en oro inför framtiden, det finns också en bitterhet över utvecklingen.

Göran Jenses forskningsapport är ett delresultat av projektet “Kunskap, kompetens och säkerhet i fartygsorganisationen”, vilket med finansiering från Rådet för arbetslivsforskning genomförts under perioden 1998-2000. Projektet har motiverats av att mera systematisk kunskap om det moderna fartygssamhället, alltså fartyget och dess bemanning, saknas inom sjöfartsbranschen.


• Göran Jense. Rapport från ro-rofartyg: om arbete och säkerhet inom svenskflaggad
handelssjöfart. Rapport nr 7, 2000. Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet.


Frågor:
Om du har frågor som rör rapportens innehåll, hör gärna av dig till Göran Jense,
tel: 0470-70 85 14, fax: 0470-844 25 eller e-post: Goran.Jense@svi.vxu.se

Informatör Malin Sandström, tel: 0470-70 84 77, fax: 0470-844 25 eller
e-post: Malin.Sandstrom@svi.vxu.se

Beställning:
Rapporten beställs hos forskningssekreterare Catarina Meijer,
tel: 0470-70 84 24, fax: 0470-77 47 66 eller via e-post: Catarina.Meijer@svi.vxu.se

Du kan också beställa en tidigare rapport inom samma forskningsområde:
• Göran Jense. Om sjöfart och sjösäkerhet – en bakgrund. Rapport nr 2, 1999.
Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera