Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 april 2001

Skatter styr avverkningsnivåer i den svenska skogen

Den 27 april lägger nationalekonomen Sune Håkansson fram sin licentiatavhandling “Räntefördelningen och dess påverkan på skogsbruket”. I avhandlingen analyseras skattereglernas, och då i synnerhet räntefördelningens, effekter på det svenska skogsbruket. Med utgång i det sk Faustmann-Pressler teoremet visar Håkansson att ändringar i skogsbeskattningen under 1990-talet påverkar skogsavverkningen på ett avgörande sätt.

Räntefördelningen innebär att en schablonberäknad andel av ett schablonberäknat fördelningsunderlag (som kan tolkas som det egna kapitalet) beskattas som kapitalinkomst. Sune Håkansson visar i sin avhandling att denna schablonberäkning kan få stora effekter på skogsbruket; på kort sikt påverkas avverkningar, skogsvårdsåtgärder och det ekonomiska resultatet. På lång sikt påverkas virkesförråd, skötselmetorder, ägarestruktur och kanske också areal.

Avhandlingen försvaras fredagen den 27 april kl. 13:00 i sal Weber, Växjö universitet. Opponent är docent Lennart Eriksson, SLU, Uppsala.

Kontakta:
Sune Håkansson, Tel.: 0455-38 56 25, e-post: Sune.Hakansson@bth.se

Praktiska upplysningar:
Christina Welander, forskningssekreterare på Ekonomihögskolan
Tel.: 0470-70 85 62, fax: 0470-824 78
e-post: Christina.Welander@ehv.vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera