Artikel från Växjö universitet
9 januari 2002

Att lära med Internet

Runt om på skolor i Sverige sitter elever vid datorer och söker information på Internet som de sedan använder sig av i skolarbetet. Hur påverkar detta lärandet jämfört med traditionellt informationssökande? Är det tillräckligt att enbart kvantitativt förse skolan med datorer och Internetuppkopplingar och därefter förvänta sig att undervisningen automatiskt utvecklas? En ny avhandling från Växjö universitet visar att det är lärarens professionella förmåga att skapa en reflekterande lärandemiljö som är avgörande för eventuella vinster i lärandet.

Enligt den forskning som finns är det inte självklart att den ökade användningen av informations- och kommunikationstekniken (IKT) har positiva effekter på elevers lärande. Om man ska nå framgång med IKT i undervisningen beror det på hur lärare och elever utnyttjar mediet och inte på mediet i sig självt. Tidigare forskning visar dock att metakognitiv träning (förmågan att reflektera kring sitt eget lärande) i olika pedagogiska sammanhang kan utveckla elevers syn på kunskap och lärande. När det handlar om den mer specifika relationen mellan datoranvändning och kognitiv utveckling är forskningen dock motsägelsefull.

I sin avhandling “Metakognition och Internet” har pedagogen Martin Stigmar undersökt om och i så fall hur övningar av metakognitiv karaktär kan stödja gymnasieelevers informationsanvändning vid arbete med Internet. Under ett läsår följde han fyra gymnasieklasser, två studieförberedande program och två yrkesförberedande, i en omfattande fältstudie. Resultatet av denna visar bland annat hur viktigt det är att läraren lyckas skapa förutsättningar för reflekterande lärandemiljöer och därmed utmana elevernas inre motivation. Vidare framgår det att det var eleverna på de yrkesförberedande programmen som hade mest nytta av att träna sin reflekterande förmåga.

Martin Stigmar har arbetat på Växjö universitet sedan 1994. Han påbörjade forskarstudierna vid Lund universitet men är sedan 1999 verksam som forskare och lärare vid Institutionen för pedagogik, Växjö universitet. Martin Stigmars forskningsintresse är relationen mellan lärande och IKT.

Avhandlingen försvaras fredagen den 25 januari klockan 10.00. Disputationen äger rum i sal Wicksell, Växjö universitet, Universitetsplatsen 1. Opponent är professor Horst Löfgren, Malmö högskola.

Kontakta:
Martin Stigmar, tel.: 0470-70 84 55
e-post: Martin.Stigmar@iped.vxu.se

Praktiska upplysningar:
Marianne Thureson, forskningssekreterare på Institutionen för pedagogik
Tel.: 0470-70 89 18, fax: 0470-77 49 08
e-post: Marianne.Thureson@iped.vxu.se

Beställ boken från:
Kerstin Brodén, Växjö University Press
Tel.: 0470-70 82 67, fax: 0470-807 15
e-post: Kerstin.Broden@adm.vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera