Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 oktober 2009

Om ekonomiska utfall bland invandrare och homosexuella på arbets- och bostadsmarknaden

Även om det finns mycket forskning om ekonomiska utfall för invandrare har många länder misslyckats med integrationen på arbetsmarknaden och det är en fråga som står högt på den politiska agendan. Ekonomiska utfall för homosexuella är ett område som är lite utforskat och där det finns många obesvarade frågor. Nationalekonomen Lina Andersson belyser några av frågorna i en ny doktorsavhandling från Växjö universitet.

I avhandlingen, som består av fem arbeten, framkommer att jobbskatteavdraget, genom att öka sysselsättningen och antal arbetade timmar, kan vara ett sätt att stärka arbetsmarknadsanknytningen bland ensamstående invandrarkvinnor med låga inkomster.

Egenföretagande bland invandrare framhålls ofta som en väg att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden. I avhandlingen undersöker Lina Andersson hur egenföretagartraditioner ärvs över generationer för invandrare och infödda. Resultaten visar att familjetraditioner har större betydelse för invandrare än för infödda för benägenheten att starta eget företag. En slutsats är därför att ett främjande av egenföretagande bland invandrare i nuvarande generation, kommer att öka andelen företagare även i efterföljande generationer.

Lina Andersson har vidare studerat hur erfarenhet av egenföretagande påverkar arbetsinkomst och sysselsättning för invandrade och infödda löntagare. Resultaten visar att, jämfört med erfarenhet från löneanställning, är erfarenhet från egenföretagande förknippat med lägre löneinkomster och svårigheter att återvända till förvärvsarbete för både invandrade män och invandrade kvinnor.

I avhandlingen används även fältexperiment för att studera diskriminering av invandrare och homosexuella på bostadsmarknaden.

Det är ett faktum att personer med arabisk/muslimsk bakgrund diskrimineras på hyresbostadsmarknaden i Sverige. I en av artiklarna undersöks om ökad information om den sökande kan minska denna diskriminering.

Resultaten visar att såväl personer med arabisk/muslimsk bakgrund som personer med svensk bakgrund vinner på att tillhandahålla mer information om sig själva. Däremot påverkas inte diskrimineringen mot den arabiska/muslimska sökanden av mängden information, vilket tyder på att diskrimineringen är ett resultat av hyresvärdarnas preferenser snarare än osäkerhet kring de sökandes bakgrund.

Slutligen har Lina Andersson undersökt om det förekommer diskriminering av lesbiska kvinnor på hyresbostadsmarknaden. Tidigare forskning visar att homosexuella män diskrimineras när de söker lägenheter men resultaten visar inga tecken på att lesbiska kvinnor särbehandlas av hyresvärdar.

Lina Andersson kommer ursprungligen från Hjo i Västergötland. Sedan 2005 är hon doktorand i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, Växjö universitet, där hon undervisar och forskar i nationalekonomi.

Avhandlingen “Essays on economic outcomes of immigrants and homosexuals” försvaras fredagen 23 oktober, klockan 10.00 Disputationen äger rum i sal Wicksell, Växjö universitet. Fakultetsopponent är professor Bertil Holmlund, Uppsala universitet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Lina Andersson, telefon: 0470- 70 87 86 eller e-post: lina.andersson@vxu.se

Avhandlingen går att beställa från Växjö University Press, e-post: vup@vxu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera