Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2009

Om hållbar utveckling inom mobilt lärande

Intresset för mobilt lärande har vuxit starkt under den senaste 10-årsperioden och uttryck som livslångt och flexibelt lärande har vunnit stor genomslagskraft. Dessa uttryck utlovar lärande på individens villkor genom egen kontroll över när och var lärandet skall ske. En ansenlig mängd projekt har således fokuserat på att använda mobil teknik för att person- och situationsanpassa lärande.

I dessa projekt är överlevnadsgraden, i den bemärkelse att resultat och informationssystemslösningar som övergår till de delaktiga utbildningsorganisationerna, förvånande låg. Att specificera villkor för hur överföringen skall ske är en del av utvecklingsprocessen och klart eftersatt.

När projekttiden löper ut och pengarna är slut finns inget mer att hämta. Det är tydligt att dessa projekt behöver en ny och förbättrat syn på hur och vad en utvecklingsprocess är.

I en ny avhandling från Växjö universitet, visar Anna Wingkvist hur en sund systemutvecklingssyn (i skepnad av ett ramverk) kan ligga till grund för den utvecklingsprocess som projekt inom fältet mobilt lärande kan använda sig av i framtiden. Ramverket definierar såväl en livscykel som vilka områden man bör fokusera på.

Två nyckelbegrepp inom ramverket är skalbarhet och hållbarhet. Genom att introducera dessa i relation till utvecklingsprocessen kan den upplevda komplexiteten reduceras i konceptuell bemärkelse. Syftet med ramverket är främst att erbjuda en kommunikations- och arbetsplattform för de projekt och således de individer som är verksamma inom mobilt lärande.
Anna Wingkvist påbörjade sina forskarstudier inom datavetenskap hösten 2004.

Hon har under sina forskarstudier varit verksam inom den nationella forskarskolan för Management och IT (MIT) med säte vid Uppsala universitet. Annas forskning har varit mycket uppskattad inom fältet och hon har vunnit utmärkelser såsom ”best student paper” vid en av de mest framstående konferenserna inom fältet.

Avhandlingen ”Understanding Scalability and Sustainability in Mobile Learning – A Systems Development Framework” försvaras offentligt fredagen den 11 december, klockan 13.00. Disputationen äger rum i sal Weber vid Växjö universitet. Fakultetsopponent är docent Mikael Lind, tillhörande Borås högskola.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Anna Wingkvist direkt via anna.wingkvist@vxu.se. Avhandlingen går att beställa genom Växjö University Press, vup@vxu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera