Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juni 2009

Utbildning på nätet – ny avhandling om nätbaserat lärande

Nätbaserade utbildningsformer används allt oftare för att nå nya grupper av studenter, så kallad ”breddad rekrytering”. Förmodligen kommer denna utbildningsform att öka i framtiden eftersom både konjunktursvängningar och allt snabbare förändringar i samhället ställer krav på att människor ständigt lär om och lär nytt. Men vad vet vi om villkoren för meningsskapande och lärande i dessa nätbaserade miljöer?

I en ny avhandling från Växjö universitet har Linda Reneland-Forsman studerat studenters meningsskapande i relation till ett kursinnehåll och kurssammanhang på nätet.

Meningsskapande skall här förstås som en aspekt av lärande, en förutsättning för att tas sig an nya situationer och information inom en utbildning.

Utbildningen som Linda Reneland-Forsman har studerat var ett initiativ från Växjö universitet att utbilda barnskötare verksamma inom barnomsorgen till lärare i förskoleklass.

Utbildningen var upplagd som en nätbaserad 4-årig utbildning. Samtlig gruppkommunikation på nätet från 10 gruppers arbete under 18 veckor studerades i syfte att kartlägga studenters handlingar och dessa handlingars orientering i kursarbetet.

Avhandlingen bidrar med två viktiga resultat till fältet för nätbaserat lärande. För det första stärks det sociala utbytets betydelse för studenternas meningsskapande. För det andra påvisas positiva effekter av användandet av teknistödda lärmiljöer i form av tid, mångfald samt distans.

Resultaten kan kopplas till den påverkan teknistödda lärmiljöer har på människors kommunikation. Tid representerar möjligheten till återkommande möten med sin egen förståelse i syfte att utveckla nya och fördjupade perspektiv. Mångfald representerar andras röster och bredden som erbjuds i form av delandet av andras erfarenheter. Distansen skapas av villkoren i den asynkrona kommunikationen och tvingar tankar och tal till skriftspråk som därmed blir tillgängliga för reflektion och förändring.
  
Avhandlingen diskuterar också hur användning av teknikstödda lärmiljöer kan underlätta utvecklandet av kommunikativa kompetenser.

– Med dessa resultat hoppas jag kunna bidra till en mer nyanserad diskussion kring digitala lärmiljöer säger Linda Reneland-Forsman. En fördjupad förståelse för vad digitala miljöer bär med sig i form av kommunikationsvillkor är viktiga för möjligheterna till möten mellan nya grupper av studenter, ny teknik och nya distributionsformer inom högre utbildning.

Linda Reneland-Forsman är har en bakgrund som marknadsförare på Telia, bildredaktör samt grundskollärare med IT-pedagogisk examen. Sen 1999 är hon verksam vid Växjö universitet med utveckling, utvärdering och studier av nätbaserade undervisningsmiljöer.

Linda Reneland-Forsman har också varit verksam som projektledare för ett EU projekt, inom Sokrates Minerva programmet i syfte att utveckla en teoribidning och riktlinjer kring att vara lärare på nätet.

Avhandlingen ”A Changing Experience – communication and meaning-making in web-based teacher training” försvaras torsdagen den 4 juni 2009, kl 13.00.

Disputationen äger rum i sal Wicksell, Växjö universitet.

Opponent är docent Elsebeth Korsgaard Sorensen, Aarhus universitet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Linda Reneland-Forsman, e-post: linda.reneland@vxu.se, telefon 0470-708109 eller mobil 0703-523202.

Avhandlingen går att beställa genom Kerstin Brodén, Växjö University Press, vup@vxu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera