Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2008

Därför berör oss fåglarnas liv — om Lennart Sjögrens poetiska livsförståelse

Lennart Sjögren debuterade som lyriker 1958. År 2008 utkom hans nittonde diktsamling, Ur människovärlden. Under ett halvt sekel har poetens livsförståelse framkallats i bilder av djupaste mörker och svårfattligt ljus. I avhandlingen Därför berör oss fåglarnas liv. Lennart Sjögrens poetiska livsförståelse behandlar Peter Hultsberg centrala aspekter på Sjögrens lyriska författarskap.

I avhandlingen “Därför berör oss fåglarnas liv— Lennart Sjögrens poetiska livsförståelse” behandlar Peter Hultsberg centrala aspekter på Sjögrens lyriska författarskap.

Sjögrens världsbild är grundad i det som är och den kärva natursynen präglar också synen på liv och död. Tidsförloppet i berättelserna som dikterna bär fram är det uppförstorade ögonblickets tid. Något tredje låter sig anas. Lyriken möjliggör samtalet om tillvarons mest svårfångade frågor utan att begränsas till klichéer.

Avhandlingen berör tre av Sjögrens diktsamlingar Fågeljägarna, Havet och Dagen före plöjarens kväll. Analysen av Havet (1974) inriktas på Sjögrens natursyn och bildspråk. På vilket sätt skapar Sjögren autenticitet och hur görs texten kommunicerbar när de traditionellt kristna referenserna reduceras vid en jämförelse mellan dikten ”De flyger norrut om vårarna” och äldre flyttfågeldikter i svensk litteratur? Svaret kan sökas i den sjögrenska diskursen där diktens ekologiska förtecken synliggörs.

I Fågeljägarna (1997) framställs tre storheter språket inte förmår omsluta: det vackra, det outgrundliga och det grymma. I diktsamlingen ljuder en treklang: vattnet – livet – döden. Döden är något oundvikligt, men dikten tystnar inte inför konstaterat faktum. Sjögrens texter tillåter att vi samtalar om livet utan hänvändelser till vanetänkande, såsom det till exempel är vanligt att bejaka eller förneka de religiösa utsagorna. Läsaren ställs inte sällan med diktens jag vid en gräns. Orden och tankarna som dikten föder tillåts överskrida denna markering.

I avhandlingens kapitel fyra möter mytens Ikaros i Sjögrens dikt ”Dagen före plöjarens kväll” (1984) i samlingen med samma namn. Flykten över och fallet ner i havet kan tyckas förena flyttfåglarna och fågeljägarna med Ikaros i vissa hänseenden. Framställningen visar att flera beröringspunkter är intressanta att belysa, men också att den livssyn som är poetens följer den plöjande bonden efter avslutat dagsverke.

Peter Hultsberg har tjänstgjort som präst i Svenska kyrkan (1975-1992) och är sedan femton år adjunkt vid Stagneliusskolan i Kalmar (filosofi och svenska). Sedan våren 2006 har han varit doktorand i litteraturvetenskap vid Institutionen för humaniora, Växjö universitet. Peter Hultsberg har publicerat en handfull diktsamlingar och recenserar sedan 1986 nyutkommen lyrik i Skånska Dagbladet.

Avhandlingen Därför berör oss fåglarnas liv. Lennart Sjögrens poetiska livsförståelse försvaras fredagen 23 maj, kl. 13.15. Disputationen äger rum i sal Homeros, Växjö universitet. Opponent är fil. dr Håkan Sandgren, Högskolan i Kristianstad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Peter Hultsberg, telefon 0480-278 55, e-post peter.hultsberg@telia.com.

Beställ boken av Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon 0470-70 82 67 eller e-post: vup@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera