Varg omgiven av träd
Bild: Robert Larsson/Unsplash
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

För många är naturen en viktig plats för återhämtning. Men fler vargar kan leda till ökad oro att vistas i skog och mark. Det här kan motverka positiva effekter av naturbesök, enligt en studie från Lunds universitet. Forskare ser därför ett behov av att myndigheter möter vargrädslan med ökad dialog.

Forskare vid Lunds universitet har under flera år undersökt kopplingen mellan allmänhetens tillit till myndigheter och oro för att möta stora rovdjur. Deras forskning har visat att oro och rädsla för varg och björn hänger samman med tillit till myndigheter. Om tilliten är låg ökar risken för oro och rädsla gentemot stora rovdjur.

Nu visar en ny studie, där personer som vistas mycket i skog och mark intervjuats, att ökad sannolikhet att möta en varg kan motverka naturens återhämtande effekter.

Oro kan påverka återhämtning

Studiens deltagare uppgav att ju oftare de förväntade sig att möta varg i sina naturområden, desto mindre skulle deras återhämtning bli. De skulle även oftare välja bort att besöka dessa områden. 

– Myndigheterna är bra på att ge information och statistik om varg. Men det räcker inte hela vägen för att människor som är oroliga för att möta varg ska hitta fungerande strategier för att kunna återhämta sig i naturen, säger Maria Johansson, professor i miljöpsykologi vid Lunds universitet.

Begränsa konflikt om vilda djur

Hon anser att en bra dialog med boende i rovdjursområden är viktig för att myndigheterna ska kunna göra ett bra jobb.

– Det betyder inte att länsstyrelserna har ett myndighetsansvar för människors känslor. Men genom att emotionellt bekräfta att man förstår människors olika känslor så kan man begränsa den rådande sociala konflikten mellan myndighet och allmänhet kring vilt, säger Maria Johansson.

Hon menar att länsstyrelserna idag har begränsad tid och kompetens att hantera ett psykologiskt perspektiv på vargfrågan. Hennes rekommendation är därför att medarbetare både ges mer tid och får mer utbildning för att kunna möta människors behov på ett bättre sätt än idag. 

I forskarnas senaste studie deltog främst människor som vistas mycket i skog och mark, ofta med hund som kan attackeras av varg. Ägare av tamdjur, där främst får kan hotas av varg, ingår inte i studien.

Vetenskapliga studier:

Wildlife and the restorative potential of natural settings, Journal of Environmental Psychology.

Wildlife and public perceptions of opportunities for psychological restoration in local natural settings, People and Nature.

Vulnerability and fascination with wildlife encounters and psychological restoration in local natural settings, Human Dimensions of Wildlife.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera