Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 maj 2008

IT-användning för kostnadseffektiv styrning av underhåll

Att underhålla sin utrustning, ja hela produktionsprocessen med maskiner, material, personer, rutiner och dokument, är av stor betydelse i dagens högteknologiska och föränderliga industri. Korrekt utfört underhåll kan minska produktionskostnader, höja produktionens kvalitet och säkra leveranstider. Men hur vet man om man utför effektivt underhåll och hur bedömer man vilka potentiella vinster som ligger i att bli effektivare? I en ny avhandling från Växjö universitet undersöker Mirka Kans hur valet av data- och IT-system kan göra underhållet effektivare.

I en ny avhandling från Växjö universitet undersöker Mirka Kans hur valet av data- och IT-system kan göra underhållet effektivare.

– Frågor som dessa kräver väl avvägda beslut som baserar sig på relevant och tillförlitlig data, säger Mirka Kans. Dagens företag är informationstäta, men det är inte lätt att veta hur man hittar rätt data och vilken data man ska välja. Därför behövs kraftfulla IT-verktyg som kan stödja beslutsfattandet. Underhåll är dock inte fullt ut datoriserat i alla företag. När man ska välja IT-system för underhållsadministration kan det vara svårt att veta vilket som lämpar sig bäst.

I sin avhandling utvecklar Mirka Kans modeller och metoder för att stödja valet av data och IT-system för underhållsstyrning. Hon presenterar också exempel på avancerat beslutstöd för underhåll.

För att förstå de behov och förutsättningar underhåll har i användningen av IT har hon studerat utvecklingen av IT-system för underhållsstyrning, såväl som de mest populära systemen av i dag och hur de används i företag. Detta har resulterat i en modell som beskriver IT-mognad inom underhåll.

– Om vi kan positionera verksamheten utifrån IT-mognad och använda metoder utvecklade för att identifiera våra data- och IT-behov, då kan användningen av IT för beslutsfattande och styrning bli verkligt effektiv, vilket i sin tur ger positiva effekter på underhållsverksamheten menar Mirka Kans.

Mirka Kans tillhör sedan 2002 ämnet systemekonomi under Institutionen teknik och design vid Växjö universitet. Förutom forskning bedriver hon utbildning och ansvarar för ett kandidatprogram för blivande ledare inom industrin.

Avhandlingen On the utilisation of information technology for the managment of profitable maintenance försvaras måndagen 19 maj, kl. 09.00. Disputationen äger rum i Södra-salen, Växjö universitet. Opponent är professor Benoît Iung, Nancy University, Frankrike.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Mirka Kans, telefon 0470-708488, e-post mirka.kans@vxu.se.

Beställ boken av Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon 0470-70 82 67 eller
e-post: vup@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera