Artikel från Växjö universitet
4 december 2008

Mitt hjärta, mitt liv – om kvinnors liv och hälsa efter en hjärtinfarkt

I en ny avhandling från Växjö universitet syftar sjuksköterskan Annelie Johansson Sundler att beskriva kvinnors erfarenheter av sjukdom, hälsa och vård. Avhandlingen syftar även till att utveckla kunskaper om kvinnors vård samt de hälso- och lidandeprocesser som förväntas följa på sjukdomen.

Hjärt- och kärlsjukdomar är ett av Sveriges största folkhälsoproblem. Dessa sjukdomar kan innebära långvariga hälsoproblem och ett stort lidande. Hur patienter upplever sin sjukdom kan ha betydelse för de hälsoprocesser som förväntas följa efter en sjukdom som hjärtinfarkt.

När det gäller kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt behövs kunskaper om hur hälsa och välmående kan främjas, trots sjukdomen, samt vilken betydelse levnadsförhållanden och sjukdomserfarenheter kan ha för ett gott liv.

Avhandlingen bygger på fyra studier, tre intervjustudier där 26 kvinnor i olika åldrar som drabbats av hjärtinfarkt intervjuats, samt en teoretisk studie.

Resultaten visar att hjärtinfarkten innebär en betydande livshändelse som bryter vardagen och förändrar kvinnornas livsförutsättningar. För kvinnorna är sjukdomen inte bara det som beskrivs i medicinska ordalag, utan något som har genomgripande existentiella innebörder.

Ett behov som kommer fram tydligt är att förberedas på de reaktioner som kan komma efter hemgången från sjukhuset. Vidare visar avhandlingen vikten av nära relationer och hur en känslomässig gemenskap kan främja kvinnornas hälsoprocesser och lindra den känsla av utsatthet som sjukdomen medför.

– Det är tydligt att det behövs vårdande åtgärder också efter att sjukdomen anses som ”medicinskt färdigbehandlad” säger Annelie Johansson Sundler. Kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt behöver mötas av professionella vårdare som har förmåga att se till deras situation och behov, för att på ett meningsfullt sätt och med ett helhetsansvar kunna ge en god och hälsofrämjande vård.

Annelie Johansson Sundler doktorand vid Växjö universitet och Högskolan i Skövde och har en bakgrund som sjuksköterska inom hjärtsjukvården.

Avhandlingen Mitt hjärta, mitt liv: Kvinnors osäkra resa mot hälsa efter en hjärtinfarkt försvaras torsdagen den 11 december 2008, kl. 10.30.

Disputationen äger rum i sal Myrdal, Växjö universitet.

Opponent är docent Joakim Öhlén, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Kontaktinformation
För mer information kontakta Annelie Johansson Sundler, e-post: annelie.johansson@vxu.se, telefon: 0500-448411

Avhandlingen går att beställa genom Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon: 0470-708267 eller e-post: vup@vxu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera