Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 september 2008

Färre buggar när datorn utvecklar programmen

Ett problem som präglar IT-industrin är att det är svårt att producera datorprogram med hög kvalitet som löser det problem de skall lösa. Som slutanvändare får man ofta vänja sig vid en rad små eller stora problem, t ex program som inte alltid gör rätt, går långsamt eller kraschar.

För programutvecklarna innebär svårigheterna och komplexiteten att produktionen av program ofta tar längre tid än väntat och kostar mer.

Ett vanligt sätt att försöka hantera problematiken ovan är att återanvända delar av andra program som redan visat sig fungera tillräckligt väl. Problemet med denna strategi är att man ofta får en för generell slutprodukt, som t.ex. kräver mer av datorn än den faktiskt skulle göra om man inte återanvände utan skrev nytt från grunden.

I en ny avhandling från Växjö universitet presenterar datalogen Morgan Ericsson en idé för att förbättra situationen.

– Vår idé är att låta datorn göra ett större jobb, berättar Morgan Ericsson.

Det är trots allt den som har mest information om vad som kräver minst resurser eller går snabbast. Vi menar att när programmeraren bygger programmet skall hon/han inte välja exakt vilka återanvändbara programdelar som ska ingå utan istället ge datorn ett antal möjliga val och låta den göra valet. Programmeraren ger även datorn ett antal krav på den slutgiltiga produkten.

Dessa krav kan t.ex. vara att datorn skall utnyttja så lite minne som möjligt, eller att den skall gå så snabbt som möjligt. Datorn kommer då att studera programmet, lista ut vilka av programdelarna som bäst uppfyller de önskade kraven och använda dessa. Denna process är löpande och sker delvis innan programmet levereras till slutanvändaren men kan också pågå medan slutanvändaren använder programmet. På så sätt kan t.ex. datorprogram skala bättre vid uppgraderingar och så vidare.

Resultatet presenteras i en teoretisk modell som bland annat garanterar att datorn alltid gör säkra val och inte förstör eller försämrar programmet. Morgan Ericsson bidrar i sin avhandling också med en utvecklingsmetodik för programvara som förlitar sig på den teoretiska modellen.

Morgan Ericsson kommer ursprungligen från Olofström, Blekinge. Han har sedan mitten av 90-talet arbetat vid Växjö universitet på en rad olika befattningar. I slutet av 2002 antogs Morgan Ericsson till forskarutbildning inom datavetenskap vid Växjö universitet och den nationella forskarskolan i datavetenskap (CUGS). Under sin tid som doktorand bedrev han forskning inom programvaruteknik. Detta arbete ledde till ett antal samarbeten, båda lokala och internationella, t.ex. med Ericsson Research.

Avhandlingen Composition and Optimization försvaras torsdagen 11 september, kl. 13.00. Disputationen äger rum i Weber, Växjö universitet. Opponent är professor Uwe Assmann, Dresdens tekniska universitet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Morgan Ericsson, telefon 0470-70 88 51, e-post: morgan.ericsson@vxu.se.

Beställ boken av Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon 0470-70 82 67 eller e-post: vup@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera