Kvinna jobbar framför dator
16 oktober 2023

Mer rörelse på jobbet kan förbättra psykiskt mående

Insatser för mer fysisk aktivitet och minskat stillasittande kan stärka mentalt välbefinnande hos kontorsanställda. Men det är också viktigt...

Lite äldre person springer i motljus, på gräs, sol bakom.
12 juni 2023

Många yrkesgrupper har fått sämre kondition – men inte cheferna

Konditionen hos många har sjunkit, på bara knappt 20 år. Tydligast syns trenden i yrken med lägre kvalifikationsnivå, som städare, hantverkare...

21 februari 2023

Fysiskt krävande jobb leder inte till bättre kondition

Personer som är fysiskt aktiva på jobbet har ofta sämre kondition än stillasittande kontorsarbetare, som tränar på fritiden. Forskare har...

Idrottare i startblock på arena
6 februari 2023

Psykisk ohälsa vanligt bland elitidrottare

Nästan en av fem elitidrottare har drabbats av depressions- eller ångestsymtom. Många har också upplevt att dåligt mående påverkat vardagen....

10 januari 2023

Styrketräning ger bra effekt även hos äldre

Äldre människor har lika god förmåga att bygga muskler som yngre. En studie från GIH stärker uppfattningen att det aldrig är för sent att...

10 november 2022

6 000 raska steg om dagen ger bra hälsoeffekt

Kanske har du hört att vi bör gå 10 000 steg om dagen? Men en ny studie visar att en hyfsat snabb daglig promenad till och från jobbet kan räcka...

7 december 2021

Sämre kondition hos unga med mycket skärmtid

Hur mycket rör sig 13-14-åringar? Forskning från GIH visar att var tredje har 60 minuters pulshöjande aktivitet dagligen. Och att varannan unge...

1 november 2021

Bra kondition skydd mot svår covid-19

God kondition ger lägre risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. Det visar en studie baserad på 280 000 deltagare. Fördelarna med god kondition...

13 april 2021

Överdriven träning kan orsaka störning i mitokondrierna

Överdriven träningsbelastning kan leda till försämrad mitokondriefunktion och störd blodsockerreglering. Det visar en ny studie där fysiologisk...

11 februari 2020

Ensamheten ökar hos unga

Upplevda sömnproblem och upplevd dålig hälsa har ökat markant mellan åren 2000 och 2016 i en stor grupp män och kvinnor i den arbetsföra...

20 februari 2019

Låg kondition kopplat till sämre impulskontroll och minne

En studie från GIH visar att maximal syreupptagningsförmåga, det vill säga kondition, är kopplat till kontorsarbetares impulskontroll och minne....

21 november 2018

Nära hälften har farligt dålig kondition

Svenskarnas kondition har försämrats kraftigt de senaste 20 åren. Nära hälften, 46 procent, av den arbetsföra befolkningen har en hälsofarligt...

21 juli 2017

Sluta snusa påverkar inte konditionen

Att sluta snusa ger ingen effekt varken på prestation eller kondition. Däremot kan blodtrycket sänkas och man riskerar att gå upp i vikt. Det...

placeholder bild.
8 januari 2015

Ökad pendling med cykel ger stor miljö- och hälsopotential

Två viktiga hälsoproblem är bilismens bidrag till städernas höga föroreningshalter och människors brist på fysisk aktivitet. Ett...

placeholder bild.
15 december 2014

Låga nivåer av kolhydrater i muskulaturen förstärker träningseffekten

Oavsett om personer tränar intervaller eller mer klassisk konditionsträning så förstärker lågt muskelglykogen, det vill säga en liten mängd...

placeholder bild.
25 november 2014

Stereotypa inslag i golfsvingen oavsett slaglängd

I sin avhandling har Fredrik Tinmark studerat rörelsen hos golfare för att öka kunskapen om hur nervsystemet väljer rörelsestrategi i komplexa...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera