Bild: David Vargas Carrillo/Unsplash
Artikel från GIH

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kanske har du hört att vi bör gå 10 000 steg om dagen? Men en ny studie visar att en hyfsat snabb daglig promenad till och från jobbet kan räcka för att få positiva hälsoeffekter.

En ny studie vid Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt hälsoeffekter av promenader till och från jobbet.

Studien är gjord på 20 manliga och kvinnliga fotgängare som går till och från sitt arbete i Storstockholm under alla vardagar. De har även studerats när de promenerat med olika hastigheter på plant underlag inomhus för att kunna jämföra med gång i utomhusmiljö. De testades även i vila och med maximala löpbands- och cykelergometertester i laboratorium.

Resultatet visar att pendlarna i snitt gick cirka 2,2 kilometer till arbetet. Fotgängarna gick ungefär 385 turer om året. Det motsvarar drygt 80 mil om året. Den energiomsättning detta innebär bidrar till en effektiv viktkontroll.

6 000 steg ger positiva effekter

Hittills har rekommendationen varit 10 000 steg per dag för att uppnå positiva hälsoeffekter. Men forskarna vid GHI menar att 6 000 steg räcker.

– Intressant är att om man promenerar utomhus i Storstockholm kräver det 30 procent mer energi än om man går med samma hastighet på ett plant underlag inomhus. När vi utvecklat rekommendationen om de 6 000 transportstegen per dag, fem dagar i veckan, har vi tagit hänsyn till att den även ska fungera om man går i ett helt plant landskap. Vidare har vi utgått från konditionsnivåer i den vuxna befolkningen av idag, säger Peter Schantz som är professor vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Promenerande arbetspendlare går 80 mil

Studien gjordes på personer som går till och från sitt arbete under alla vardagar. Under den normala gångpendlingen registrerade forskarna bland annat nivåer av syreupptagning, energiförbrukning, ventilation, hjärtfrekvens, uppskattad upplevd ansträngning, antal steg, distans och hastighet.

Både kvinnor och män förbrukade i snitt 0,96 kilokalorier per kilo kroppsvikt per kilometer. De 80 milen per år motsvarar 6–8 kilo fettväv i energiomsättning. Denna energiomsättning, 48 000 kilokalorier för kvinnor och 63 000 för män, bidrar till en effektiv viktkontroll.

Viss ansträngningsnivå krävs

Rekommendationen om att gå 10 000 steg per dag lanserades i Japan år 1964, men den baserades inte på några vetenskapliga studier, enligt Peter Schantz. Han betonar att dessa steg räknas under hela dagen, och har väldigt olika karaktär. Går man sina transportsteg finns en måttlig ansträngningsnivå, något som krävs för att få hälsoeffekter.

– Hälsoeffekterna planar ut efter 6 000 transportsteg, men om man går fler steg under en dag, vilket är sannolikt, så bidrar det till ökad energiomsättning, och det har ett värde i sig.

Studien är en del av ett större forskningsprojekt om vardagsmotion i form av gång och cykling.

Studie:

Perspectives on exercise intensity, volume, step characteristics and health outcomes in walking for transport, Frontiers in Public Health.

Kontakt:

Peter Schantz, professor vid Gymnastik-och idrottshögskolan, peter.schantz@gih.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera