Artikel från GIH

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hur mycket rör sig 13-14-åringar? Forskning från GIH visar att var tredje har 60 minuters pulshöjande aktivitet dagligen. Och att varannan unge tillbringar mer än fem timmar framför skärmen under helgen.

Forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan har undersökt samband mellan kondition och fysisk aktivitet, skärmtid och organiserad idrott. Syftet var att undersöka samband mellan kondition och skärmtid, rörelsemönster och deltagande i organiserad idrott för svenska ungdomar.

– Resultatet visar att de som hade fem timmars skärmtid eller mer om dagen på vardagar hade lägre kondition än de som hade mindre, säger Karin Kjellenberg, doktorand.

Över 1 100 elever i åldern 13–14 år från 34 skolor har ingått i studien. Eleverna har genomfört olika tester på GIH, bland annat EKBLOM-BAK-testet som är ett konditionstest på cykel. De har även svarat på en enkät om sin skärmtid och deltagande i organiserad idrott. Och under sju dagar burit en rörelsemätare som mätt fysisk aktivitet och stillasittande.

Resultaten visade skillnader i kondition mellan olika grupper. De med högre kondition rörde sig mer eller var aktiva i föreningsidrott. De med lägre kondition hade en hög andel stillasittande eller skärmtid.

– Det är oroande att många ungdomar spenderar mycket tid framför skärmen, speciellt när vi ser ett samband mellan skärmtid och lägre kondition. Vi ser också att de ungdomar som har mycket skärmtid spenderar mindre tid i högintensiv fysisk aktivitet och mer tid stillasittande, säger Karin Kjellenberg.

Fem timmar bakom skärmen under helgen

Drygt 70 procent av ungdomarna deltog i föreningsidrott och det fanns ingen skillnad i idrottsdeltagande mellan pojkar och flickor, eller hur ofta de deltog i de aktiviteterna. Dock nådde endast en av tre deltagare rekommendationerna från folkhälsomyndigheten, vilka är minst 60 minuter måttlig till högintensiv fysisk aktivitet per dag. På vardagar spenderade 20 procent av ungdomarna fem timmar eller mer framför skärm, och på helgerna ökade den siffran till nästan 50 procent.

Resultatet från forskningsstudien kan vara ett viktigt underlag vid utveckling av insatser för att öka den fysiska aktiviteten och minska stillasittande hos ungdomar.

– Det är positivt att vi kan se ett samband mellan kondition och deltagande i föreningsidrott. Det är angeläget att hitta insatser som fungerar på fritiden då vi har en så stor andel av ungdomar som rör sig för lite säger Gisela Nyberg, docent och ansvarig för studien.

Fysisk aktivitet för barn och unga 6–17 år

  • Alla barn och unga 6–17 år bör vara fysiskt aktiva under veckan, både vardagar och helger.
  • Långa perioder av stillasittande bör brytas av och ersättas med någon form av fysisk aktivitet.
  • Pulshöjande fysisk aktivitet i genomsnitt 60 minuter per dag
  • Barn och unga bör i genomsnitt vara fysiskt aktiva i minst 60 minuter per dag, på en måttlig till hög intensitet som ger ökad puls och andning.
  • Fysisk aktivitet på hög intensitet och aktiviteter som stärker muskler och skelett minst tre dagar i veckan

Fysisk aktivitet på hög intensitet ger en markant ökad puls och andning. Sådana aktiviteter bör ingå minst tre dagar i veckan, liksom muskelstärkande och skelettstärkande fysisk aktivitet. Aktiviteterna kan ingå som en naturlig del i att leka, springa och hoppa, eller som en del i planerad motion och idrott i skolan eller på fritiden.

Källa: Rekommendationer för fysisk aktivitet och stillasittande, Folkhälsomyndigheten

Vetenskaplig artikel:

Associations between Physical Activity Patterns, Screen Time and Cardiovascular Fitness Levels in Swedish Adolescents.

Kontakt:

Karin Kjellenberg, doktorand GIH, karin.kjellenberg@gih.se
Gisela Nyberg, docent GIH, gisela.nyberg@gih.se 
Louise Ekström, kommunikatör press PR GIH, louise.ekstrom@gih.se  

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera