Tema

Vaccin mot hästsjukdomen kvarka

horse

Genom att analysera arvsmassan hos bakterien som orsakar kvarka har forskare identifierat olika bakterieproteiner vilka skulle kunna vara lämpliga komponenter i ett vaccin. Dessa proteiner har sedan via olika genfusioner producerats, testats och visat sig ge ett bra skydd mot kvarka.

Hälsa & medicin
Läs mer

Plöjningens påverkan på klimatet överskattad

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

I klimatdebatten hörs ofta att plöjningsfri odling skulle öka kolinlagringen och därmed kunna motverka klimatförändringen. Men enligt en studie från SLU och Stockholm Environment Institute är potentialen mindre än enskilda studier antyder. Noggrannare mätningar, och på större djup, skulle ge ett mer realistiskt mått på effekten.

Miljö
Läs mer

Artförluster minskar naturens förmåga att leverera

I över 20 år har det pågått ett experiment på 30 öar i två sjöar nära Arjeplog. Studierna på de små öarna har lett till generella slutsatser om vad som händer när arter går förlorade. Förluster av biologisk mångfald tycks minska den samlade förmågan att leverera produkter och tjänster i alla ekosystem.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Så ska jordbruksgrödor få sina vilda gener tillbaka

Växtförädlare jorden runt kämpar med problemet att frövitan inte utvecklas normalt vid korsningar av växter med olika antal kromosomuppsättningar. SLU-forskare kan nu beskriva hur problemet – den så kallade triploida spärren – uppkommer. Målet är att hitta en metod för att enkelt överföra åtråvärda egenskaper från vilda släktingar till moderna jordbruksgrödor.

Natur & teknik
Läs mer

Svamp som dödar selektivt

Nematoder kan orsaka stora skador i odlingar – men många är också nyttogörare av stora mått. Kemisk bekämpning ackumulerar miljögift och dödar alla nematoder. SLU-forskare kan nu presentera svampparasiten Clonostachys rosea, som dödar skadegörande nematoder i jorden, skonar andra, och bidrar till friskare grödor.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Vädret triggade massdöd hos antiloper

Ovanligt varmt och fuktigt väder har visat sig vara den utlösande faktorn till att mer än 200 000 antiloper i centrala Kazakstan dog under tre veckor i maj 2015. Forskare kan i efterhand konstatera att den direkta dödsorsaken var blodförgiftning, orsakad av en bakterie i de utrotningshotade djurens halsar.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Vattenpestens segertåg i Sverige

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö
sverige

Den nordamerikanska vattenpesten är en slingrande vattenväxt som idag är mycket vanlig i Syd- och Mellansverige, och som fortsätter att sprida sig norrut och in i skogslänen. Nu vet vi varför växten är så framgångsrik och visar hur den förändrar vattenmiljön där den slår rot.

Miljö
Läs mer

Fodersoja påverkar miljön, oavsett tillverkningsmetod

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö
soja

Genmodifierad soja orsakar i sig inte mer global uppvärmning och nedsmutsning av färskvatten än icke genmodifierad soja. Men. Om svenska lantbrukare skulle importera genmodifierad soja i stället för soja som inte är det, skulle de samlade miljöeffekterna ändå bli större. Skälet är att den billigare GM-sojan skulle kunna ersätta en stor del av de proteinfodergrödor som odlas på svenska åkrar.

Miljö
Läs mer

Ferdinand – sagan om kulturen som skyddar naturen

Ferdinand

I både Sverige och Spanien minskar arealerna av betade eklandskap. Kunskaper om hur vi värdesätter trädbärande betesmarker kan förbättra insatserna för att bevara dem. Genom att skapa kulturella värden knutna till landskapet, så uppfattas spanska eklandskap i högre grad än svenska som viktiga platser.

MiljöSamhälle & kultur
Läs mer

Så styr en enskild gen mängden kostfiber

Genetiken bakom inlagring av stärkelse och kostfiber i kornkärnan är klarlagd. Upptäckten banar väg för nya särskilt fiberrika kornsorter.
– Det här öppnar upp för stora möjligheter att påverka halten stärkelse och fruktan i korn genom växtförädling, säger SLU-forskaren Chuanxin Sun.

Natur & teknik
Läs mer

Antarktis lavar i livsfara

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Korta perioder av förhöjd temperatur i Antarktis kan innebära livsfara för många lavarter. Lavarterna påverkas dock olika av, visar tester som gjorts för att förutsäga den globala uppvärmningens effekter på olika ekosystem.
– Antarktis fungerar som ett tidigt varningsområde för effekterna, säger SLU-forskaren Claudia Colesie.

Miljö
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet