Tema

Forskningsnyheter från Sveriges lantbruksuniversitet

”Prioritera återvinning av kväve”

Vid prioritering av återvinning från avlopp betonas ofta att fosfor är nödvändigt för allt liv och att det snart kommer att ta slut (Peak phosphorus). Det finns skäl att ifrågasätta denna ensidiga betoning på fosfor, enligt en ny studie . Det är i stället kväve som bör ha hösta prioritet, menar SLU-forskaren Håkan Jönsson.

Miljö & klimatSamhälle & kultur

Platsen avgör om kvävegödsel gör nytta eller skada

Kvävegödsling höjer skördarna och binder mer kol i marken. Men samtidigt bidrar den till övergödning och utsläpp av växthusgaser. En ny avhandling visar den optimala mängden kväve varierar beroende på var grödan odlas. Och det som är bäst för klimatet kanske inte bäst för Östersjön.

Miljö & klimat

Extremväder och naturkatastrofer ytterligare hot mot pollinatörerna

Extrema värmeböljor, utdragen torka, skogsbränder, översvämningar, orkaner, vulkanutbrott och tsunamier kan påverka världens pollinatörer på drastiskt vis. Det är dags att tänka på de hot mot pollinatörerna, som förväntas bli vanligare när klimatet förändras, menar två forskare som granskat den litteratur som finns inom området.

Miljö & klimat

Årsringarna i örat avslöjar hur fisken mår

Stigande vattentemperaturer och övergödning gör att hypoxi – syrebrist – som är kopplad till klimatförändringar blir allt vanligare. Genom att studera fiskarnas ”kemiska loggböcker” ska en forskargrupp undersöka hur exponering för hypoxi påverkar fisken och dess livsmiljö och studera vilka ekonomiska effekter förändringarna kan få.

Miljö & klimatNatur & teknik

Långsamma muskler ger godare griskött

I Sydkorea finns en unik lantrasgris som är känd för sitt röda, marmorerade och goda kött. Nu har ett internationellt forskarlag visat att grisen har en genvariant som inte finns hos moderna grisraser. Genen påverkar muskelvävnadens fiberuppuppbyggnad, och ger grisen mer långsamma muskelfibrer.

Natur & teknik

Forskare kartlägger livet på jorden

SLU-professorn Tomas Roslin har tillsammans med två andra forskare fått ett jättebidrag för ett jätteuppdrag. De ska kartlägga livet på jorden. 
– Vi behöver veta hur artsamhällena ser ut i dag och hur de förändras. Först då kan vi arbeta riktigt effektivt för att skydda den biologiska mångfalden, säger han.

Miljö & klimat

Tuffa arbetsvillkor för renskötarna i svenska Sapmí

Två av tre renskötare har någon gång skadats i arbetet. En tredjedel av dem får permanenta hälsoproblem. Renskötare utsätts också för omfattande psykosociala och ekonomiska påfrestningar, visar en rapport från SLU Alnarp. För första gången uppmärksammas renskötarnas arbetsvillkor, i ett omfattande forskningsprojekt om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet i renskötseln.

Hälsa & medicin

Färre laxyngel dör i sjukdomen M74

Tiaminbrist hos lax leder till att yngel inte utvecklas som de ska. Efter en period av hög dödlighet i förökningsstörningen M74, var i genomsnitt endast sju procent av kullarna drabbade i år. De friskaste laxarna hittades i Ljusnan och värst drabbad var Skellefteälven.

Miljö & klimatNatur & teknik

Vi finns där du är @forskningsnyhet