Tema

Nyheter om forskning från Sveriges lantbruksuniversitet

Många kräftor att fånga i Vättern

Fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli cirka trettio procent större i år. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och klimatdata för ett antal viktiga skeden i en kräftas liv, allt från romkornet och kläckningen fram till fångsten och kräftfatet.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Vetesorterna som ska klara ett extremt klimat

Klimatförändringarna påverkar svensk livsmedelsproduktion i allt större utsträckning. Redan idag ser vi synliga effekter inom växtodling. Forskare på SLU arbetar med att ta fram nya vetesorter anpassade för ett extremt och omväxlande klimat.

Natur & teknik
Läs mer

Lodjur sänker priset på jaktarrenden

Stora rovdjur är betydelsefulla inslag i den svenska faunan, men kan ha negativa effekter på möjligheterna till jakt. Ett nytt lodjursrevir sänker priset på jaktarrenden i södra Sverige och Mälardalen med i genomsnitt 16 procent, enligt en studie SLU och Södertörns högskola.

MiljöSamhälle & kultur
Läs mer

Små fiskar växer snabbare i uppvärmt vatten

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Liten – men inte stor fisk – växer allt snabbare i varmare vatten. Det visar data från den så kallade biotestsjön utanför Forsmarks kärnkraftverk, där utsläpp av kylvatten värmer upp havsmiljön.
– Sjön fungerar lite som en tidsmaskin där vi har kunnat studera tillväxt i en uppvärmd men i övrigt naturlig miljö över många generationer, säger Magnus Huss, forskare vid SLU.

Miljö
Läs mer

Fisk och säl magrar – djuren på havsbotten påverkar Östersjön

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Östersjöns främsta rovdjur högst upp i näringsväven blir allt magrare. En ny studie visar att den försämrade hälsan hos gråsäl och torsk hänger samman med förändringar hos de bottenlevande kräftdjuren ishavsgråsugga och vitmärla, som många fiskar äter. Bakom detta ligger klimatförändringar och övergödning.

Miljö
Läs mer

Klimatet styr symbioserna i skogen

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Klimatfaktorer styr vilken typ av symbios som är vanligast mellan trädrötter och svampar eller bakterier i en viss region. Det visar en ny kartläggning baserad på data från över 1 miljon provytor jorden runt. Den tyder också på att klimateffekter på mykorrhiza kan hämma skogstillväxten i kalla klimat.

Miljö
Läs mer

Storspiggarna tar över i Östersjön

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Det finns mycket storspigg i de svenska delarna av Östersjöns utsjö, visar en kartläggning. Så mycket att det finns anledning att bevaka den lilla fiskens roll i  ekosystemet, menar forskare vid SLU.

Miljö
Läs mer

Våren har kommit rekordlångt norrut

Blomning respektive lövsprickning har kommit rekordlångt norrut i år jämfört med observationerna från 2015-2018, och jämfört med för 100 år sedan är det extremt stor skillnad, just i år. Det visar observationer av tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, björk och hägg som rapporterades in från över 1600 platser i landet under Valborgshelgen. 

MiljöSamhälle & kultur
Läs mer

Skanning efter bevis mot smoltslukande skarvar

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Varje år sedan 2011 släpps nästan 300 000 unga laxar och havsöringar (smolt) ut i Dalälven. En del av dem tar sig troligen aldrig ut på öppet hav utan hamnar i magen på de skarvar som söker föda i älvmynningen. Det visar skanningar efter fiskmärken som gjorts i områdets skarvkolonier.

Miljö
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet