Tema

Forskningsnyheter från Sveriges lantbruksuniversitet

Respiratoriskt coronavirus hos hundar i Sverige

Ett coronavirus som orsakar luftvägsproblem hos hundar har för första gången påvisats bland svenska hundar. Viruset, som är ett av flera smittämnen som kan orsaka så kallad kennelhosta, kom troligen till Sverige kring 2010, visar ny forskning. Möjligheten att ta fram ett vaccin mot viruset bedöms stor.

Natur & teknikSamhälle & kultur

Få hundägare borstar sin hunds tänder

Dålig tandhälsa är vanligt hos hundar, och precis som hos människor är tandborstning det klart bästa sättet att förebygga problemen. Trots det borstar bara fyra procent av landets hundägare tänderna på sin hund varje dag. Många hundägare förlitar sig istället på att olika typer av tuggben ska ta hand om hundens tänder, visar en stor enkätundersökning från SLU.

Hälsa & medicinNatur & teknik

Stora fiskar växer sämre i varmare klimat

Studier på vilda fiskpopulationer har visat att små fiskar växer snabbare men att stora fiskar växer sämre vid högre vattentemperaturer. Nya matematiska modeller visar att klimatförändringar kan få stora effekter på storleksammansättningen i ett fisksamhälle och att uppvärmning ökar risken för att rovfiskbestånd kollapsar.

Miljö & klimat

Barnbidrag minskar fattigdomen i Sydafrika

Sociala trygghetssystem med kontantstöd i form av pensioner och barnbidrag. Det är något som många låg- och medelinkomstländer börjar bygga upp. I Sydafrika har ett sådant statligt trygghetssystem minskat fattigdomen och förbättrat välbefinnandet på landsbygden, enligt forskning från SLU.

Samhälle & kultur

Gynna lavskrikan med planerad skogsgallring

två stycken lavskrikor

När skogen gallras blottas lavskrikans bon för nötskrikor som plundrar boet på både ägg och ungar. Genom att anpassa gallringens intensitet går det att skydda fågeln, menar forskare som analyserat häckningsframgången i förhållande till undervegetation runt boet och dess avstånd till hus.

Miljö & klimat

Jordbrukspolitik ger övergödning av Östersjön

De nuvarande jordbrukspolitiska direktstöden gör så att övergödningen är större än den hade varit utan stöd. Enkla tekniska åtgärder i hanteringen av stallgödsel kan minska övergödningen, visar forskare vid SLU tillsammans med forskare från universiteten i Stockholm och Aarhus.

Miljö & klimat

Så mår fisk och skaldjur i svenska vatten

​Statusen för torsk i Kattegatt och östra Östersjön och för hälleflundra i Västerhavet är så dålig att arterna inte bör fiskas alls. Utvecklingen är mer positiv för makrill, långa och nordhavsräka. Det visar SLU:s årliga översikt ”Fisk- och skaldjursbestånd i svenska hav och sötvatten”, som görs på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. 

Miljö & klimatNatur & teknik

Byar tappar fåglarna när husen moderniseras

Antalet fåglar i byar minskar ofta när äldre hus rivs och ersätts med moderna hus, enligt en polsk studie. Nu visar forskare vid SLU och i Polen att fåglarna också missgynnas av att äldre hus renoveras för att till exempel bli mer energisnåla. En orsak är att tillgången på boplatser minskar.

Miljö & klimatNatur & teknik

”Prioritera återvinning av kväve”

Vid prioritering av återvinning från avlopp betonas ofta att fosfor är nödvändigt för allt liv och att det snart kommer att ta slut (Peak phosphorus). Det finns skäl att ifrågasätta denna ensidiga betoning på fosfor, enligt en ny studie . Det är i stället kväve som bör ha hösta prioritet, menar SLU-forskaren Håkan Jönsson.

Miljö & klimatSamhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet