En gudinnefigur med fågelhuvud som håller i ett barn som är till häften fågel och till hälften människa. Bild: Peter Fischer, Teresa Bürge

Return to article.