Person med smärta i handlederna.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Patienter med autoimmuna sjukdomar kan få individuellt anpassad medicinering genom att behandla deras digitala tvillingar med tusentals läkemedel. Det visar en studie från Karolinska institutet.

Ett stort problem för sjukvården är att många patienter inte blir bra av sina mediciner, något som både leder till ökat lidande och höga kostnader. En av orsakerna är att de flesta sjukdomar är mycket komplicerade.

– Tusentals gener kan ändra aktivitet i miljarder celler i olika organ hos samma patient. Det är oerhört svårt att bota så komplicerade förändringar med mediciner, säger forskaren Mikael Benson vid Karolinska institutet i ett pressmeddelande.

– Dessutom kan två patienter med samma diagnos ha mycket olika förändringar, och därmed behöva olika mediciner. Den kliniska nyttan med databehandling av digitala tvillingar, kan bli att varje patient får rätt medicin vid första försöket, istället för att som nu pröva olika mediciner tills man i bästa fall finner rätt medicin, fortsätter han.

Digital tvilling mäter genernas aktivitet

En digital tvilling är en datamodell som konstrueras genom att mäta tusentals olika geners aktivitet i var och en av tusentals celler i den sjuka vävnaden.

I en internationell studie har forskare vid Karolinska institutet botat möss med inflammerade leder med mediciner som valts genom att databehandla deras digitala tvillingar.

– Dessutom har vi konstruerat och databehandlat digitala tvillingar av enskilda patienters inflammatoriska tarmsjukdom utifrån ett vävnadsprov. Vi fann att effekterna av de mediciner som patienterna rutinmässigt fått stämde med databehandlingen av deras tvillingar, säger Mikael Benson.

Tvillingarna ska utvecklas

Forskarna planerar nu studier för att kunna skräddarsy medicinering till patienter med inflammatorisk tarmsjukdom med hjälp av digitala tvillingar.

– Vi arbetar nu med att utveckla tvillingarna för att tidigt förutsäga och förhindra sjukdom. Målet är att varje villig individ ska ha en egen tvilling från tidig ålder för att tidigt förutsäga och förhindra sjukdom. Dessutom vill vi utveckla metoder för att kontinuerligt uppdatera varje individs tvilling med ny information från individen och omvärlden, till exempel nya behandlingsmetoder, säger Mikael Benson.

Vetenskaplig studie:

scDrugPrio: a framework for the analysis of single-cell transcriptomics to address multiple problems in precision medicine in immune-mediated inflammatory diseases, Genome Medicine.

Så gjordes studien

Forskarna  konstruerade först digitala tvillingar av möss med inflammerade leder med en teknik som analyserar 22 000 geners aktivitet i var och en av tusentals celler. Databehandlingen tydde på att flera nya mediciner skulle vara effektiva. Samma metod användes sedan på människor med olika autoimmuna sjukdomar.

Eftersom det fanns stora skillnader mellan patienter med samma diagnos konstruerades, och databehandlades, tvillingar av enskilda patienter. Forskarna jämförde sedan resultaten av de mediciner som patienterna fått och de som databehandlingen av deras tvillingarna föreslagit. De fann att förslagen stämde väl med resultaten av de kliniska behandlingarna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera