Läkare med app och patient.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En mobilapp som använder AI kan med stor precision ställa rätt diagnos vid malignt melanom. Det visar en studie där appen testats på vårdcentraler.

Tidig upptäckt av cancerformen malignt melanom är viktig. Men denna allvarliga form av hudcancer kan vara svår att skilja från andra hudförändringar, även för erfarna läkare.

I en studie har forskare testat att använda en AI-baserad mobilapp inom primärvården för att underlätta läkarnas bedömningar av hudförändringar, skriver Linköpings universitet i ett pressmeddelande.

– Väldigt många studier har gjorts på redan insamlade bilder av hudförändringar och de studierna är relativt överens om att AI är bra på att skilja farligt från ofarligt. Vi blev nästan tagna på sängen av att ingen gjort en studie på patienter som kommer till en mottagning i primärvården, säger Magnus Falk som är specialistläkare i allmänmedicin och forskare vid Linköpings universitet.

Stöd för läkare

I dag innebär ofta begränsade resurser att ett överflöd av remisser skickas till specialistläkare eller att många hudförändringar, som i många fall visar sig ofarliga, tas bort.

– Vi ville se om AI-stödet i appen kunde prestera bättre än läkare på vårdcentral när det gäller att identifiera pigmenterade hudförändringar som farliga eller inte, i jämförelse med slutdiagnos, säger Panos Papachristou, specialistläkare och forskare vid Karolinska institutet.

App visar att inga tecken på cancer finns.
Bild: AI Medical Technology.

Så gjordes studien

I studien följde läkarna på vårdcentraler gängse rutiner vid misstänkta hudtumörer. Om läkarna misstänkte melanom, remitterades patienten till en hudläkare som ställde diagnos, eller så skars hudförändringen bort för vävnadsanalys och diagnos.

Först efter att läkaren bestämt hur ett misstänkt melanom skulle handläggas användes den AI-baserade appen.

Den används genom att läkaren tar en bild av hudförändringen med en mobiltelefon försedd med en förstoringslins som kallas dermatoskop. Appen analyserar bilden och ger vägledning om huruvida hudförändringen verkar vara melanom eller inte.

Missade inga melanom

För att ta reda på hur bra den AI-baserade appen fungerar som beslutstöd jämförde forskarna appens svar med diagnoserna som sjukvården ställde.

Av drygt 250 hudförändringar som undersöktes hittade läkarna elva melanom och tio förstadier till cancer. Appen hittade alla melanom och missade bara ett förstadium.

Enligt Magnus Falk är studiens resultat lovande.

– För det första missade appen inga melanom. Sjukdomen är så farlig att det är grundläggande att absolut inte missa att upptäcka den. Men nästan lika viktigt är att AI-beslutstödet kunde frikänna många misstänkta hudförändringar och avgöra att de var ofarliga, säger han.

Mer forskning behövs

I studien fick dock läkarna inte låta sitt beslut påverkas av appens svar. Forskarna behöver därför veta mer om hur det AI-baserade stödet fungerar i praktiken.

– Så även om det här är ett väldigt positivt resultat finns det en osäkerhet och vi behöver fortsätta utvärdera verktygets användbarhet med vetenskapliga studier, säger Magnus Falk.

Vetenskaplig studie:

Evaluation of an artificial intelligence-based decision support for the detection of cutaneous melanoma in primary care: a prospective real-life clinical trial, British Journal of Dermatology.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera