Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Föräldrar med små barn tycks vara extra försiktiga och ha en sundare livsstil. Det leder också till en minskad risk att dö, enligt en ny studie.

En ny studie från Stockholms universitet har upptäckt ett samband mellan det yngsta barnets ålder och föräldrarnas risk att dö.

Slutsatsen är att svenska småbarnsföräldrar har betydligt lägre risk att dö jämfört med föräldrar, i samma ålder, som har äldre barn.

Mindre riskfyllt beteende

Enligt studien har föräldrar till nyfödda barn en överlevnadsfördel för alla dödsorsaker, jämfört med föräldrar med äldre barn. Fördelen är dock mer tydlig för yttre dödsorsaker som olyckor och självmord, som huvudsakligen kopplas till beteendemässiga faktorer, men även livsstilsfaktorer som rökning och alkohol spelar roll.

– Resultaten stöder tidigare studier som funnit att om man har ett litet barn så leder det till en avsevärd minskning av riskbeteende och ohälsosam livsstil, vilket bidrar till lägre risk att dö, säger forskaren Sven Drefahl vid Stockholms universitet.

Föräldrars risk att dö kopplas till barnets ålder.

Barnets ålder har betydelse

Forskarna jämförde föräldrar med äldre barn med föräldrar med yngre barn, samtidigt som de kontrollerade för föräldrarnas ålder. Detta för att säkerställa att de observerade skillnaderna i dödlighetsrisk inte påverkas av föräldrarnas ålder, utan i stället barnens ålder.

Jämställdhet en fördel

Studien undersöker också effekterna på pappor. Forskarna fann att svenska män, liksom kvinnor, också har en överlevnadsfördel när deras barn är små. Upptäckten är särskilt betydelsefull med tanke på den svenska jämställdheten, där även män är mycket engagerade i att uppfostra sina barn, menar forskarna.

– Vi antog att effekten av det yngsta barnets ålder skulle vara mindre uttalad för fäder på grund av biologiska skillnader och traditionella könsroller. Men resultaten tyder på att svenska män också påverkas positivt av sitt engagemang i att uppfostra sina barn, och upplever liknande överlevnadsfördelar, säger forskaren Eleonora Mussino vid Stockholms universitet.

Kan uppmuntra livsstilsförändringar

Forskarna hoppas att studiens resultat kommer att främja positiva beteendeförändringar.

– Uppmuntrande beteenden som rökavvänjning bör prioriteras, eftersom det finns tydliga fördelar inte bara för barnen utan även för föräldrars hälsa och dödlighet, även på kort sikt, säger Sven Drefahl.

– Vår forskning stödjer den klassiska kommentaren ”små barn, små problem, stora barn, stora problem” genom att ge vetenskapliga bevis för de överlevnadsfördelar som föräldrar till små barn upplever, konstaterar Elonora Mussino.

Vetenskaplig studie:

How does the age of the youngest child affect parental survival?, Genus.

Kontakt:

Sven Drefahl, docent vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet, sven.drefahl@sociology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera