Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Mindre söta drycker och onyttigt snacks, men också minskad skärmtid. En mobilapp på flera språk hjälpte föräldrar att ge sina barn hälsosammare vanor, visar en studie.

Övervikt och fetma hos barn är ett växande problem i världen. I Sverige har elva procent av fyraåringarna övervikt. Motsvarande siffra för barn mellan sex och nio är 21 procent. I socioekonomiskt utsatta områden är övervikt bland barn ännu mer utbredd.

Drygt 500 familjer med små barn har nu deltagit i en studie där en mobilapp testades för att förbättra kostvanorna. Appen MINISTOP 2.0 har utformats av forskare vid Karolinska institutet.

– En viktig och unik aspekt av studien är att appen anpassats till flera språk såsom svenska, somaliska, arabiska och engelska för att nå ut till så många familjer som möjligt, säger forskaren Marie Löf vid Karolinska institutet.

Barnfamiljerna rekryterades från ett flertal barnavårdcentraler. Hälften av barnen lottades till en kontrollgrupp som fick standardvård och den andra hälften använde mobilappen.

Mindre socker och minskad skärmtid

Under de sex månader som studien pågick fick föräldrarna information om hälsosamma levnadsvanor via appen. De hade även möjlighet att registrera barnets intag av frukt, grönsaker, sötsaker, snacks och sockersötade drycker. De kunde också anteckna barnets fysiska aktivitet och skärmtid.

– Publikationen visar att barnen i interventionsgruppen hade statistiskt signifikant lägre intag av söta och salta snacks, söta drycker, samt mindre skärmtid, säger forskaren Christina Alexandrou vid Karolinska institutet.

Intaget av söta drycker var till exempel 32 gram lägre per dag hos barnen i app-gruppen jämfört med kontrollgruppen. Det motsvarar en minskning med cirka 20 procent av medelintaget hos svenska barn i förskoleåldern.

– Mycket glädjande är också att föräldrarna som fått tillgång till appen rapporterade högre tilltro till sin egen förmåga att främja goda levnadsvanor hos sitt barn när det gäller såväl kost som fysisk aktivitet, säger Marie Löf.

Digitalt verktyg för barnhälsovården

Resultaten är viktiga för hälsofrämjande arbete inom barnhälsovården, menar forskarna.

– Vi har visat att vi med ett digitalt verktyg kan göra skillnad och appen kommer nu att implementeras vid ett flertal barnavårdscentraler i Sverige. Vi når många familjer oavsett språk och vi kan bidra till hälsosammare levnadsvanor hos små barn, samt bidra till att föräldrar känner sig stärkta i sitt föräldraskap kopplat till levnadsvanor, säger Marie Löf.

Så gjordes studien

Totalt 552 familjer med ett barn mellan 2,5 och 3 år rekryterades från 19 barnhälsovårdscentraler över hela Sverige.

24 procent av barnen i studien hade två utrikesfödda föräldrar vilket motsvarar Sveriges befolkning i stort. Hälften av barnen randomiserades till en kontrollgrupp som fick standardvård och den andra hälften ingick i interventionsgruppen med mobilappen.

Studie:

Effectiveness of a Smartphone App (MINISTOP 2.0) integrated in primary child health care to promote healthy diet and physical activity behaviors and prevent obesity in preschool-aged children: randomized controlled trialInternational Journal of Behavioural Nutrition and Physical Activity.

Kontakt:

Marie Löf, professor vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska institutet, marie.lof@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera