Två händer håller i mobiltelefon, brun skjorta och brun bakgrund
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Numera är det förbjudet att använda mobiltelefoner för annat än skolarbete i klassrummet. Men förbudet fungerar inte, enligt en ny avhandling. Elever hittar sätt att smyga in telefoner i klassrummet, bland annat.

Elevers användning av egna mobiltelefoner i skolan har länge diskuterats och många har argumenterat för ett mobilförbud. 2022 kom också en lag som ger lärare ett större mandat att hålla mobiltelefonfria lektioner, om de så önskar. Det är också förbjudet att använda mobiler för annat än skolarbete i klassrummet.

I sin avhandling vid Göteborgs universitet har Anita Grigic Magnusson undersökt hur elever på två högstadieskolor och två gymnasieskolor resonerar om mobilanvändning i klassrummet. Hon har även undersökt hur ett lärarlag har gjort när de har infört mobilförbud i sina klassrum.

Elever luras om mobilerna

Enligt avhandlingen ger mobilförbudet upphov till ett dilemma i den allt mer digitaliserade skolan. Å ena sidan ska mobilanvändning ske mer strikt, å andra sidan integreras digitala verktyg kontinuerligt i undervisningen.

Enligt avhandlingen spelar det heller inte så stor roll om mobilförbud finns eller inte – elever använder egna mobiltelefoner i skolan, oavsett.

– Den stora skillnaden är att på skolor med förbud verkar en stor del av användningen ske i smyg och i princip uteslutande för saker som inte har med skolan att göra, säger Anita Grigic Magnusson.

– Även om läraren står och samlar in mobilerna inför varje lektion berättar både lärare och elever att eleverna hittar på strategier för att kringgå skolans och lärarens regler. De lämnar in tomma skal, de säger att de glömt mobilen hemma, eller att ’den ligger i skåpet’.

Totalförbud verkar inte funka

Avhandlingen visar att elever som går på skolor utan mobilförbud säger att de främst använder mobilen till sådant som är skolrelaterat, även om de använder den till annat också.

Det sättet att använda telefoner i skolan ger en guidning i när eleverna ska använda dem och vad de ska använda dem till, enligt Anita Grigic Magnusson, som menar att ett totalförbud inte verkar fungera.

– Däremot behöver skolorna ha tydliga riktlinjer och ett klart och tydligt syfte för hur och när eleverna får använda mobilen. Eleverna behöver lära sig ett förhållningssätt.

Stärker lärarens mandat

Men det finns även fördelar med den nya lagen.

– Lagen har gett lärare och rektorer större mandat och en stärkt profession i och med att de nu kan luta sig mot lagen för att upprätthålla mobilfria lektioner. Det har de inte kunnat göra tidigare.

Avhandling:

Användning av mobiltelefoner i den digitaliserade skolan: Elevers och lärares perspektiv, Anita Grigic Magnusson, Göteborgs universitet

Kontakt:

Anita Grigic Magnusson, filosofie doktor vid Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet
anita.magnusson@ait.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera