Nyfödd bebis på sjukhus.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Tanken var att stärka föräldrapenningen, men reformen fick negativa konsekvenser för barns hälsa. Den så kallade snabbhetspremien ledde till en ökning av antalet för tidigt födda barn, visar en studie från Stockholms universitet.

På 1980-talet infördes en snabbhetspremie i föräldraförsäkringen. Syftet var att minska risken för lägre ersättning för föräldrar som får barn tätt efter varandra.

Reformen innebar att ersättningen för föräldrar med barn som fötts med upp till 24 månaders mellanrum, beräknades efter den inkomst föräldrarna hade innan det första barnet.

Tätt mellan syskon

En studie visar dock att reformen fick negativa hälsokonsekvenser, skriver Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

Oavsiktligt uppmuntrades föräldrar att skaffa ytterligare ett barn inom 24-månadersperioden för att ta del av ersättningen. Det ledde till 26 procent ökning av andelen för tidigt födda barn.

– Det här är övertygande resultat med tanke på att när man ökade antalet månader till 30 minskade antalet för tidigt födda barn med 11 procent under de följande åren. De här ändringarna gäller än idag, säger Enrico Debiasi, forskare inom folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet.

Fler fick barn i högre ålder

Reformen uppmuntrade även kvinnor att skjuta upp barnafödandet för att skydda sin inkomst.

– Det ledde till en högre andel kvinnor som fick flera barn i hög ålder, vilket också är en riskfaktor när det gäller ett flertal negativa reproduktiva hälsoproblem, säger forskaren Helena Honkaniemi vid Stockholms universitet.

Forskarna menar att studien är ett exempel på de konsekvenser som kan uppstå om hänsyn inte tas till hälsoaspekter när familjepolitiken utformas.

– Reformen gjordes med goda ambitioner och erbjöd viktiga fördelar men man förutsåg inte att föräldrar skulle förkorta tiden mellan två barnafödslar, vilket är förknippat med negativa hälsokonsekvenser för både modern och barnet, säger Sol Juárez, docent vid Stockholms universitet.

Vetenskaplig studie:

Unintended Perinatal Health Consequences Associated With a Swedish Family Policy, Jama Pediatrics.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera