Xi Jinping i svart kavaj och blå slips
Kinas högsta ledare Xi Jinping i ryska Vladivostok 2018.
Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kinas och Rysslands relation utmanas av Ukraina-kriget. Men de har många skäl att vilja jobba ihop. Här är sex skäl till att Kina vill vara vän med Ryssland, enligt en ny rapport.

Rysslands och Kinas relation har länge präglats av både konflikt och vänskap. I modern historia ingick länderna en formell allians efter att Folkrepubliken Kina upprättades 1949.

20 år senare utbröt ett gränskrig mellan länderna men under 1980-talet normaliserades relationerna och har sedan kalla krigets slut succesivt förbättrats. I dag betraktar Kina och Ryssland varandra som sina viktigaste internationella partners.

Christopher Weidacher Hsiung, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, har i en rapport analyserat relationen mellan Kina och Ryssland, ur Kinas perspektiv. I rapporten konstateras att Kina har sex grundläggande motiv för ett vänskapligt samarbete med Ryssland:

Kinas motiv till vänskap med Ryssland:

  • Upprätthålla en stabil och fredlig grannrelation
  • Få politiskt stöd och legitimitet för den egna regimen
  • Förbättra det militära samarbetet för att balansera mot USA
  • Upprätthålla stabilitet i Centralasien
  • Fördjupa samarbete vad gäller ekonomiskt och teknologiskt utbyte
  • Global styrning.

– Finns en fredlig relation behöver inte Kina lägga resurser på att bevaka den 4 200 kilometer långa gränsen mot Ryssland, utan kan fokusera på USA och satsa på modernisering, säger Christopher Weidacher Hsiung.

Motiven ovan speglar att Kina och Ryssland är auktoritära stater, där eliterna är rädda för att förlora makten. Därför stöttar länderna varandra diplomatiskt, säger Christopher Weidacher Hsiung. Länderna försöker att ge varandra politisk legitimitet, speciellt mot det ”demokratiska väst” som de anser vill undergräva styret i Ryssland och Kina och verka för ett regimskifte.

Fyra utmaningar för relationen

I FOI-rapporten identifieras fyra utmaningar för relationen mellan Kina och Ryssland:

Historia och ömsesidig misstänksamhet, konkurrerande regionala intressen, begränsningar i det ekonomiska utbytet samt olika syn på den framtida globala ordningen.

Misstänksamheten kommer från gamla motsättningar och regionala intressen som kan krocka. Ett centralt område är Centralasien, där Ryssland länge har varit den dominerande stormakten, men nu utmanas av Kina.

Jordglob där Kina syns
Bild: CHUTTERSNAP, Unsplash

Ryssland allt mer beroende av Kina

Ekonomiskt har Ryssland har blivit beroende av Kina. Kina köper olja och gas från Ryssland. Ryssland köper färdiga produkter som elektronik från Kina.

– I båda fallen blir Ryssland beroende av Kina, inte minst nu när landet är utsatt för sanktioner. Att det nu är Kina som exporterar mer avancerade varor innebär också delvis ombytta roller, det är inte länge sedan rysk teknik låg i framkant i förhållande till kinesisk, säger Christopher Weidacher Hsiung.

Ukraina-kriget väcker frågor

Kriget i Ukraina kastar dock skuggor över ländernas relation. Invasionen har tvingat Kina till en delikat balansgång mellan att värna sitt strategiska partnerskap med Ryssland och samtidigt inte riskera försämringar i relationen med USA och Europa som Kina är beroende av – ekonomiskt och teknologiskt.

– Jag tror att kineserna är förvånade över hur illa det går för Ryssland i kriget, för om det var något de såg upp till i Ryssland var det den militära förmågan, säger Christopher Weidacher Hsiung.

– Nederlagen kan tänkas bekymra dem också eftersom Kina har gott om ryska vapen, har militärer som har tränats i Ryssland och har inspirerats av ryskt militärt strategiskt tänkande. Jag tror att även västs enighet har gjort stort intryck på Kina.

Vad kriget i förlängningen betyder för den kinesisk-ryska relationen beror troligen på hur det utvecklar sig.

– Jag tror att även Kina har röda linjer, rysk användning av kärnvapen kan vara en. Jag tror också att Kina är oroliga över vad som händer inrikespolitiskt i Ryssland och speciellt med vad gäller Putins framtid, säger Christopher Weidacher Hsiung.

Framtiden: Kina styr relationen mer och mer

Rapporten skissar på framtida scenarion för den rysk-kinesiska relationen genom att diskutera tre olika roller som Ryssland kan spela för Kina: Formellt allierad, konkurrent och strategisk supporter.

Rollen som strategisk supporter är mest trolig, enligt rapporten. Den beskriver också att Ryssland i framtiden sannolikt blir ännu mer beroende av Kina.

– Rysslands isolering och försvagning på grund av kriget kommer troligtvis att öka. Kina kommer därmed att diktera alltmer av relationens innehåll. Och så länge Kinas elit betraktar USA som det mest pressande ideologiska och geopolitiska hotet kommer Ryssland spela en viktig roll för Kina, säger Christopher Weidacher Hsiung.

Rapport:

China’s perspective on Russia. Assessing how Beijing views and values its relationship with Moscow now and later, Christopher Weidacher Hsiung, FOI.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera