En svensk flagga hänger i luften, bakom finns grå regnmoln.
Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

I USA har det länge, bland många, funnits en bild av Sverige som ett fredligt land med ett välfungerande välfärdssystem – ett land som hittat en balans mellan kapitalism och socialism. Men den bilden har förändrats.

Sverige och USA har historiskt sett starka kulturella band, inte minst på grund av de många svenskar som emigrerade under 1800-talets andra hälft.

Under 1900-talet var bilden av Sverige, i USA, stundtals positiv och stundtals negativ. Det säger Carl Marklund, docent i nordiska studier och författare till en rapport som går igenom befintlig forskning på området. Ur vissa perspektiv fanns en idealiserad bild. Rollen som lyckat exempel vad gäller sådant som välfärd och arbetsmarknad var tacksam för Sverige, säger Carl Marklund.

– Det har funnits en fascination kring den svenska modellen, hur kapitalet och arbetarrörelsen kunnat samarbeta.

90-talskrisen innebär förändring

När Sverige i slutet av 1990-talet genomgick reformer som förändrade välfärdssystemet påverkade det också bilden av landet.

– Man kan så klart diskutera vad som faktiskt gjordes, men oavsett så påverkade det bilden av Sverige, säger Carl Marklund.

Sverigebilden har sedan dess förändrats ytterligare.

– När Sverige nu lämnat neutralitetspolitiken och ansökt om medlemskap i NATO och välfärdssystemet inte är så starkt som det varit påverkas bilden, säger Carl Marklund.

– De största skillnaderna från tidigare är idag diskussionerna om kriminalitet och problem kring integration eller mångkultur. Sverige ses fortfarande på sina håll som ett föregångsland, men allt fler utländska bedömare tycks instämma i den ganska självkritiska samhällssynen som råder här hemma sedan några år.

Kampanjer och trollfabriker kan påverka

Bilden av Sverige påverkas av hur Sverige agerar men också av kampanjer från exempelvis ryska trollfabriker och islamistiska grupper och andra enskilda händelser, enligt Carl Marklund.

– Över tid har det ofta handlat om att olika värderingar påverkat synen på Sverige, i undantagsfall har det rört sig om enskilda händelse. Då har det varit till exempel på senare tid kampanjer runt omhändertaganden enligt LVU och på 1980-talet runt termen ”barngulag” som myntades i samband med rapportering som socialtjänstens omhändertagande av barn.

– Men såväl då som nu överväger den i grunden positiva bilden. När ett land målas ut som utopi blir det också attraktivt att hitta det som går emot bilden, man vill slakta den heliga dalahästen.

Läs också: Prat om ökad polarisering mest snack

Rapport:

Sverigebilden i USA – historia, händelser och mekanismer, Södertörns högskola, på uppdrag av Svenska Institutet.

Kontakt:

Carl Marklund, Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola
carl.marklund@sh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera